Nejkratší cesta na VŠ (2018/2019)

Komplexní nabídka přípravy na "Scio testy" (testy OSP pro Národní srovnávací zkoušky) a TSP MU - včetně pokračovacího kurzu TSP MU, který nabízíme jako první agentura v ČR.

Kvalitní lektorský tým, vysoká úspěšnost v přijímání na VŠ (dlouhodobě přes 90 procent), dobré pokrytí celé ČR. Promyšlená koncepce kurzů obsahujících v ceně vše potřebné k Vaší důkladné přípravě na přijímací zkoušky.

Připravujte se s námi!

Přehled vypsaných přípravných kurzů

Nabídka kurzů

Nabízíme kurzy OSP Scio, TSP MU a TSP MU pro pokročilé.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

Kurzy probíhají v Praze, Brně, Olomouci a Košicích.


Naše kurzy jsou koncipovány jako komplexní příprava, nikoliv jen jako možnost navštěvovat prezenční výuku. Není k nim tedy zapotřebí dokupovat žádné další pomůcky. Kurzy obsahují vše potřebné pro Vaši úspěšnou přípravu – dostatek materiálů i pro pozdější domácí procvičování.

Materiály pro přípravu

Pro studenty našich kurzů TSP MU a OSP Scio připravujeme řadu materiálů, z nichž některé dáváme bezplatně k dispozici. Jedná se např. o testové sady, slidy s výkladem řešení vybraných testových úloh, nápovědníky, ...

Projekt OSP zdarma

Ve školním roce 2018/2019 jsme opět spustili mírně inovovaný projekt OSP zdarma.

Bezplatná služba, výsledky k dispozici na naší FB stránce.

Slidy s řešeními TSP MU

Pro naše studenty vytváříme slidy s řešeními úloh z TSP MU. Vybrané výklady řešení postupně v malých dávkách zpřístupňujeme. Podívejte se na vybrané úlohy z TSP MU 2014!

Aktuality

14.9.2018
Dnes vystavujeme aktuální nabídku přípravných kurzů pro školní rok 2018/2019 – místa si rezervujte co nejdříve. Vyberte si z kurzů TSP MU v Brně, Praze a Olomouci a kurzů OSP MU v Praze. Opět nabízíme i oblíbený kurz TSP MU pro pokročilé v Praze. Na slovenské kolegy čeká sdružený kurz TSP MU+OSP Scio v Košicích.
31.10.2017
Se zahájením veletrhu Gaudeamus začínáme nabízet naše kurzy pro školní rok 2017/2018. Rezervujte si svá místa včas!
26.5.2016
Nabídka kurzů pro školní rok 2016/2017 bude zveřejněna 6.6.2016. Těšit se můžete na oblíbené kurzy TSP MU včetně pokračovacích, Matematiku pro VŠE a přípravu na testy OSP Scio k národním srovnávacím zkouškám.
1. 8. 2015
S prvním srpnem jsme vypsali kurzy pro školní rok 2015/2016. Těšit se můžete na tradiční a oblíbené kurzy TSP MU a OSP Scio. Nově nabízíme kurz pro uchazeče o studium na Provozně ekonomické fakultě CŽU.