Nejkratší cesta na VŠ (2019/2020)

Komplexní nabídka přípravy na "Scio testy" (testy OSP pro Národní srovnávací zkoušky) a TSP MU - včetně pokračovacího kurzu TSP MU, který nabízíme jako první agentura v ČR.

Kvalitní lektorský tým, vysoká úspěšnost v přijímání na VŠ (dlouhodobě přes 90 procent), dobré pokrytí celé ČR. Promyšlená koncepce kurzů obsahujících v ceně vše potřebné k Vaší důkladné přípravě na přijímací zkoušky.

Připravujte se s námi!

Přehled vypsaných přípravných kurzů

Nabídka kurzů

Nabízíme kurzy OSP Scio, TSP MU a TSP MU pro pokročilé.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

Kurzy probíhají v Praze, Brně a Olomouci. V případě zájmu připravíme kurzy TSP MU nebo OSP Scio i na Vysočině či Jihočeském kraji.Materiály pro přípravu

Pro studenty našich kurzů TSP MU a OSP Scio připravujeme řadu materiálů, z nichž některé dáváme bezplatně k dispozici. Jedná se např. o testové sady, slidy s výkladem řešení vybraných testových úloh, nápovědníky, ...

Bezplatný emailový seminář TSP MU

Stejně jako v předchozích letech spouštíme na začátku listopadu bezplatný emailový seminář TSP MU. Neváhejte a registrujte se již nyní! Více na www.reseni-tsp.eu.

Slidy s řešeními TSP MU

Pro naše studenty vytváříme slidy s řešeními úloh z TSP MU. Vybrané výklady řešení postupně v malých dávkách zpřístupňujeme. Podívejte se na vybrané úlohy ze starších TSP MU!. Chcete vidět novější? Přijďte na naše kurzy!

Naše kurzy jsou koncipovány jako komplexní příprava, nikoliv jen jako možnost navštěvovat prezenční výuku. Není k nim tedy zapotřebí dokupovat žádné další pomůcky. Kurzy obsahují vše potřebné pro Vaši úspěšnou přípravu – dostatek materiálů i pro pozdější domácí procvičování.

Aktuality

12.3.2020 KORONAVIRUS COVID-19

KURZY TSP MU, KTERÉ MĚLY PROBĚHNOUT BĚHEM BŘEZNA 2020, BUDOU PŘESUNUTY NA POZDĚJŠÍ TERMÍN. O NOVÉM TERMÍNU VÁS BUDEME INFORMOVAT, PŘEDPOKLÁDÁME, ŽE BY SE JEDNALO O POLOVINU DUBNA – V ZÁVISLOSTI NA KONCI VYHLÁŠENÉHO STAVU NOUZE.

22.6.2019
Zveřejňujeme nabídku našich kurzů pro následující školní rok (2019/2020). V nabídce jsou tradiční kurzy TSP MU v Brně, Praze a Olomouci, v Brně navíc nabízíme i kurz TSP pro pokročilé. V Praze se naproti tomu můžete těšit na kurz OSP.