Kurzy-Fido.cz - přípravné kurzy na TSP MU, OSP Scio, NSZ a matematiku pro VŠE - Příprava na TSP MUPříprava na TSP MU

Bezplatný emailový seminář TSP MU

Čekají Vás Testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity (TSP MU)? Nejste sami. Několik desítek tisíc uchazečů absolvuje každoročně Test studijních předpokladů – TSP MU v rámci přijímací zkoušky na Masarykovu univerzitu. Je zřejmé, že v takovéto konkurenci je náročné obstát.

Mezi nejproblematičtější části TSP MU patří subtesty analytického a numerického myšlení. Není pravda, že logiku nebo matematiku na úrovni TSP MU se nelze naučit. Klíčem k úspěchu je zejména pravidelné procvičování úloh. Jak nám potvrzují absolventi našich kurzů, úspěšnost v těchto subtestech závisí na množství úloh, které během domácí přípravy samostatně vyřešili. Projdete-li dostatek variant testů z předchozích let, zjistíte, že existuje určitý počet typových příkladů, jejichž pochopení a důkladné procvičení umožňuje rychle a s nadhledem vyřešit naprostou většinu úloh.

Nechcete nic ponechat náhodě? Nebo jí chcete alespoň trochu pomoci? Vzdělávací agentura Kurzy-Fido.cz nabízí unikátní službu: bezplatný e-mailový seminář TSP MU. Seminář v minulých letech využilo několik tisíc studentů.

Můžete si být jisti, že vynaložený čas a úsilí se v tomto případě opravdu vyplatí. Při přijímačkách budete mít jednoduše náskok.

Stáhněte si materiály již dnes!

Nápovědníky k TSP MU

Na našich prezenčních kurzech klademe důraz na řešení a procvičování úloh z posledních ročníků TSP, čili na ročníky 2014-2012. Některé starší úlohy dáváme za domácí úkol. Abychom usnadnili uchazečům práci, poskytujeme jim „nápovědníky“. Nápovědníky rovněž slouží jako stručné zápisky hlavních myšlenek k úlohám, které řešíme v kurzu, aby se studenti mohli soustředit na výklad a nikoliv na zapisování. O některé ukázkové nápovědníky z nich bychom se s Vámi rádi podělili.

Text k výrokové logice k analytickému myšlení TSP MU

Analytické myšlení, a především pak část, která zahrnuje řešení úloh založených na využití aparátu výrokové logiky bývá často postrachem uchazečů. Bývá to většinou proto, že uchazeči často nemají potřebný teoretický základ k příslušným částem výrokové logiky.

Pro naše studenty připravujeme řadu materiálů, některé z nich uvolňujeme pro potřeby širší veřejnosti. Jedním z těchto materiálů je první část textu o výrokové logice pro potřeby TSP MU. Chcete-li, můžete si jej stáhnout.

Text však prakticky neobsahuje příklady či řešené úlohy, ty však můžete dostávat prostřednictvím našeho bezplatného semináře Řešení-TSP.cz.

Jedná se o pracovní text, který bude mírně pozměňován. Vítáme též veškeré podněty a přípomínky.

Slidy z výuky

Ve výuce používáme zpravidla jako doplněk i slidy, některé z nich postupně vystavujeme na této stránce. Ptají-li se nás studenti či absolventi prostřednictvím mailu na řešení konkrétních úloh, snažíme se je zpracovávat právě tímto způsobem. Jsme patrně první vzdělávací agentura v ČR připravující na VŠ, která toto dělá.

Řešení úlohy z numerického myšlení TSP MU č. 16, var. 01, ročník 2014

(„Pro různé cifry A platí…“)

Řešení úlohy z numerického myšlení TSP MU č. 17, var. 01, ročník 2014

(„Borek s Bárou si rozdělili 210 Kč…“)

Řešení úlohy z numerického myšlení TSP MU č. 18, var. 01, ročník 2014

(„Tři bratři si rozdělili knihy…“)

Řešení úlohy z numerického myšlení TSP MU č. 19, var. 01, ročník 2014

(„Sešla se tři pravdomluvná, po sobě jdoucí přirozená čísla…“)

Řešení úlohy z numerického myšlení TSP MU č. 20, var. 01, ročník 2014

(„Profesionální klavíristka se při přípravě věnuje…“)


Nabídka kurzů

Nabízíme kurzy OSP Scio, TSP MU a TSP MU pro pokročilé.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

Kurzy probíhají v Praze, Brně a Olomouci.


Aktuální přípravné kurzy

TSP MU
Komplexní prezenční kurz TSP MU obsahující vše, co potřebujete k úspěšné přípravě na testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity.Více →
OSP Scio
Komplexní prezenční kurz testů OSP obsahující vše, co potřebujete k úspěšné přípravě na testy obecných studijních předpokladů základní verze pro Národní srovnávací zkoušky společnosti.Více →
TSP MU pro pokročilé
Pokračovací a rozšiřující prezenční kurz pro všechny, kteří chtějí získat v TSP MU špičkový percentil.Více →

Naše kurzy jsou koncipovány jako komplexní příprava, nikoliv jen jako možnost navštěvovat prezenční výuku. Není k nim tedy zapotřebí dokupovat žádné další pomůcky. Kurzy obsahují vše potřebné pro Vaši úspěšnou přípravu – dostatek materiálů i pro pozdější domácí procvičování.