Kurzy-Fido.cz - přípravné kurzy na TSP MU, OSP Scio, NSZ a matematiku pro VŠE - TSP MUTSP MU

Testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity – TSP MU (prezenční kurz)

Komu je kurz určen?

 • uchazečům o studium na Masarykově univerzitě (s výjimkou Lékařské fakulty a Fakulty sociálních studií – pro FSS doporučujeme kurz OSP Scio)
 • studentům 3. a 4. ročníků středních škol
 • studentům pomaturitního studia

Co Vám kurz přinese?

 • znalost postupů a metod řešení jednotlivých úloh z TSP MU
 • schopnost zvolit nejefektivnější a nejrychlejší postup řešení dané úlohy
 • schopnost správně rozvrhnout čas a zvolit správnou strategii při řešení testu naostro
 • jistotu při řešení TSP MU
 • zopakování klíčových dovedností pro řešení TSP MU těsně před přijímacími zkouškami
Hlavním cílem kurzu je zvýšení Vašich šancí na přijetí na Masarykovu univerzitu.

Obsah kurzu

 • důkladné seznámení se strukturou TSP MU, diskuse o volbě strategie přípravy na přijímací zkoušky a taktiky řešení testu naostro; podněty k sestavování vlastního plánu přípravy
 • informace o statistikách, které se týkají výsledků TSP, a jejich důsledky pro efektivní přípravu; obsahové rozdíly mezi TSP MU a OSP Scio
 • vysvětlení postupů a metod řešení úloh, které se vyskytují v jednotlivých subtestech; zvláštní důraz je kladen na „problematické“ subtesty jako numerické myšlení, analytické myšlení a kritické myšlení
 • psaní jednotlivých subtestů nanečisto, diskuse nad úlohami; absolvent kurzu bude znát nejen metody řešení jednotlivých úloh, ale i umět mezi nimi vybrat tu, která je v dané situaci nejvhodnější, zejména s ohledem na časovou náročnost a možný stres
 • opakovací setkání – systematické zopakování relevantních znalostí pro většinu subtestů TSP MU a diskuse a společné řešení úloh, s nimiž si uchazeči během domácí přípravy neporadili
Způsob podání jednotlivých témat a řazení tematických celků vychází ze struktury TSP MU a naší dlouhodobé praxe ve vedení přípravných kurzů TSP MU.

Tématické okruhy

 • struktura a obsah testu TSP MU, strategie a plán přípravy
 • numerické myšlení (úlohy na elementární kalkulace, číselné obrazce, definování nové operace)
 • analytické myšlení (úlohy vyžadující kombinatorické dovednosti, úlohy zaměřené na systematické zpracovávání, úlohy založené na metodě metoda rozboru případů, úlohy kvantitativního charakteru a další úlohy nevyžadující znalosti výrokové či predikátové logiky)
 • analytické myšlení a úsudky (základy výrokové logiky a logiky predikátové, řešení sylogismů)
 • kritické myšlení
 • kritické myšlení v cizím jazyce (angličtině)
 • kulturní přehled
 • verbální myšlení
 • prostorová představivost
 • závěrečné diskuse
 • Opakování TSP MU – akce, která se uskuteční cca dva týdny před ostrými TSP

Obsah jednotlivých setkání může být mírně modifikován podle zájmu a potřeb studentů.

Forma výuky

 • výklad a průběžné diskuse probíhají podobným způsobem jako semináře na VŠ, učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou
 • možnost konzultací přes Skype po předchozí domluvě

Rozsah kurzu a časové rozvržení výuky

32 vyučovacích hodin (24 hod. výuka v kurzu + 8 hod. Opakování TSP MU)

 • víkendové kurzy: 3 setkání (3 po sobě jdoucí soboty, 11:00-18:00) – model pozitivně hodnocený studenty, neboť nezabere příliš mnoho víkendů

Akce Opakování TSP MU proběhne v Brně cca týden až dva týdny před ostrými TSP MU (8 vyučovacích hodin). Informace o opakovacím setkání Vám budou podány na kurzu.

Časové schéma sobotních kurzů:

1. a 2. hodina 11:00-12:30
3. a 4. hodina 12:40-14:10
Přestávka na oběd 14:10-14:50
5. a 6. hodina 14:50-16:20
7. a 8. hodina 16:30-18:00

Termíny, místa konání a objednávky

Začátek Konec Město Cena Volná místa

*) Blokový kurz se koná ve třech po sobě jdoucích dnech: pátek (13:00-20:00), sobota (11:00-18:00), neděle (11:00-18:00).

Kurzy TSP MU na Slovensku

Naše agentura zvažuje ve školním roce 2015/2016 otevřít tento kurz i v Bratislavě a v Košicích. Kurz (jak v Bratislavě, tak v Košicích) by měl podobu blokové výuky: konal by se ve třech po sobě jdoucích dnech: pátek (13:00-20:00), sobota (11:00-18:00), neděle (11:00-18:00). V každém z těchto měst by se konal jeden kurz, termín orientačně konec března/začátek dubna („koncom marca, začiatkom apríla“). Kurz bude otevřen, najde-li se alespoň šestnáct vážných zájemců.

V případě Vašeho zájmu o tento kurz vyplňte, prosím, tento formulář.

Následně Vás budeme kontaktovat a společně si upřesníme Vaše požadavky a možnosti. Průběžně Vás budeme informovat o tom, jak se počty zájemců zvyšují. V případě dosažení hranice 16 zájemců bychom spustili oficiální objednávky. Cena kurzu bude činit 89 EUR, zahrnovat bude totéž co kurzy realizované v ČR. V minulých pěti letech byly kurzy v Bratislavě i Košicích vždy otevřeny.

Praktické info

Přesné místo konání kurzu Vám bude sděleno v pozvánce, kterou obdržíte týden před zahájením kurzu na emailovou adresu, kterou zadáte při objednávce. Můžete se podívat na obvyklá místa konání kurzů.

Cena zahrnuje

 • přístup na kurz a akci Opakování TSP
 • tištěnou sadu testů studijních předpokladů (pro práci na kurzech)
 • další doplňkové materiály v elektronické podobě (studijní opory, zejména pro numerické a analytické myšlení) pro domácí přípravu
 • přístup do online poradny a rozhraní pro koučování – začátek spolu se začátkem kurzu

Internetové kurzy TSP MU od Aleph.cz pro účastníky zdarma!

K našemu prezenčnímu přípravnému kurzu získáváte internetový kurz TSP MU agentury Aleph.cz zcela zdarma.

K našemu prezenčnímu přípravnému kurzu TSP MU rovněž získáte slevu 58 % na akci TSP nanečisto pořádanou společností Aleph.cz – přijímačky nanečisto, na kterých budete mít příležitost porovnat se se stovkami ostatních účastníků a vyzkoušet svojí strategii řešení.

Přečtěte si ohlasy na Kurzy-Fido.cz z předchozích let.

Zvládáte-li řešení většiny úloh z TSP dobře a chcete se ještě zlepšit a dosáhnout špičkového percentilu v TSP MU, dejte přednost kurzu TSP MU pro pokročilé.

Pomůže při rozhodování

 • Kurzy-Fido.cz se na oblast studijních předpokladů specializují dlouhodobě
 • lektoři se podílejí na tvorbě učebnic a e-learningu k TSP MU
 • tradiční kurz, kterým ročně projde několik stovek uchazečů v různých městech ČR i SR
 • Kurzy-Fido.cz postupují v souladu s licencí k TSP MU
 • Přihlašte se na tento kurz!


Nabídka kurzů

Nabízíme kurzy OSP Scio, TSP MU a Matematika pro VŠE a PEF ČZU.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

Kurzy probíhají v Praze, Brně a Olomouci.


Naše kurzy jsou koncipovány jako komplexní příprava, nikoliv jen jako možnost navštěvovat prezenční výuku. Není k nim tedy zapotřebí dokupovat žádné další pomůcky. Kurzy obsahují vše potřebné pro Vaši úspěšnou přípravu – dostatek materiálů i pro pozdější domácí procvičování.