Kurzy-Fido.cz - přípravné kurzy na TSP MU, OSP Scio, NSZ a matematiku pro VŠE - TSP MUTSP MU

Testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity – TSP MU (prezenční kurz)

Komu je kurz určen?

 • uchazečům o studium na Masarykově univerzitě (s výjimkou Lékařské fakulty a Fakulty sociálních studií – pro FSS doporučujeme kurz OSP Scio)
 • studentům 3. a 4. ročníků středních škol
 • studentům pomaturitního studia

Co Vám kurz přinese?

 • znalost postupů a metod řešení jednotlivých úloh z TSP MU
 • schopnost zvolit nejefektivnější a nejrychlejší postup řešení dané úlohy
 • schopnost správně rozvrhnout čas a zvolit správnou strategii při řešení testu naostro
 • jistotu při řešení TSP MU
 • zopakování klíčových dovedností pro řešení TSP MU těsně před přijímacími zkouškami
Hlavním cílem kurzu je zvýšení Vašich šancí na přijetí na Masarykovu univerzitu.

Obsah kurzu

 • důkladné seznámení se strukturou TSP MU, diskuse o volbě strategie přípravy na přijímací zkoušky a taktiky řešení testu naostro; podněty k sestavování vlastního plánu přípravy
 • informace o statistikách, které se týkají výsledků TSP, a jejich důsledky pro efektivní přípravu; obsahové rozdíly mezi TSP MU a OSP Scio
 • vysvětlení postupů a metod řešení úloh, které se vyskytují v jednotlivých subtestech; zvláštní důraz je kladen na „problematické“ subtesty jako numerické myšlení, analytické myšlení a kritické myšlení
 • psaní jednotlivých subtestů nanečisto, diskuse nad úlohami; absolvent kurzu bude znát nejen metody řešení jednotlivých úloh, ale i umět mezi nimi vybrat tu, která je v dané situaci nejvhodnější, zejména s ohledem na časovou náročnost a možný stres
 • opakovací setkání – systematické zopakování relevantních znalostí pro většinu subtestů TSP MU a diskuse a společné řešení úloh, s nimiž si uchazeči během domácí přípravy neporadili
Způsob podání jednotlivých témat a řazení tematických celků vychází ze struktury TSP MU a naší dlouhodobé praxe ve vedení přípravných kurzů TSP MU.

Tématické okruhy

 • struktura a obsah testu TSP MU, strategie a plán přípravy
 • numerické myšlení (úlohy na elementární kalkulace, číselné obrazce, definování nové operace)
 • analytické myšlení (úlohy vyžadující kombinatorické dovednosti, úlohy zaměřené na systematické zpracovávání, úlohy založené na metodě metoda rozboru případů, úlohy kvantitativního charakteru a další úlohy nevyžadující znalosti výrokové či predikátové logiky)
 • analytické myšlení a úsudky (základy výrokové logiky a logiky predikátové, řešení sylogismů)
 • kritické myšlení
 • kritické myšlení v cizím jazyce (angličtině)
 • kulturní přehled
 • verbální myšlení
 • prostorová představivost
 • závěrečné diskuse
 • Opakování TSP MU – akce, která se uskuteční cca dva týdny před ostrými TSP

Obsah jednotlivých setkání může být mírně modifikován podle zájmu a potřeb studentů.

Forma výuky

 • výklad a průběžné diskuse probíhají podobným způsobem jako semináře na VŠ, učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou
 • možnost konzultací přes Skype po předchozí domluvě

Rozsah kurzu a časové rozvržení výuky

32 vyučovacích hodin (24 hod. výuka v kurzu + 8 hod. Opakování TSP MU)

 • víkendové kurzy: 3 setkání (3 po sobě jdoucí soboty, 11:00-18:00) – model pozitivně hodnocený studenty, neboť „nezabere příliš mnoho víkendů“

Akce Opakování TSP MU proběhne v Brně cca týden před ostrými TSP MU (8 vyučovacích hodin). Informace o opakovacím setkání Vám budou podány na kurzu.

Časové schéma sobotních kurzů:

1. a 2. hodina 11:00-12:30
3. a 4. hodina 12:40-14:10
Přestávka na oběd 14:10-14:50
5. a 6. hodina 14:50-16:20
7. a 8. hodina 16:30-18:00

Termíny, místa konání a objednávky

Začátek Konec Město Cena Volná místa
07. 01. 2017 21. 01. 2017 Brno 2222.00 Kč K dispozici Přihlásit
18. 02. 2017 04. 03. 2017 Brno 2222.00 Kč K dispozici Přihlásit
11. 03. 2017 25. 03. 2017 Olomouc 2222.00 Kč K dispozici Přihlásit
25. 03. 2017 08. 04. 2017 Brno 2222.00 Kč K dispozici Přihlásit
21. 04. 2017 23. 04. 2017 Brno *) 2222.00 Kč K dispozici Přihlásit

*) Blokový kurz se koná ve třech po sobě jdoucích dnech: pátek (13:00-20:00), sobota (11:00-18:00), neděle (11:00-18:00).

Kurzy TSP MU na Slovensku

Naše agentura bude ve školním roce 2016/2017 otevírat tento kurz v Košicích. Kurz bude mít podobu blokové výuky: pátek (13:00-20:00), sobota (11:00-18:00), neděle (11:00-18:00). Termín bude určen v průběhu prázdnin, předpokládá se 7.4.-9.4.2017, v průběhu prázdnin bude spuštěno rovněž přihlašování.

Praktické info

Přesné místo konání kurzu Vám bude sděleno v pozvánce, kterou obdržíte týden před zahájením kurzu na emailovou adresu, kterou zadáte při objednávce. Můžete se podívat na obvyklá místa konání kurzů.

Cena zahrnuje

Speciální cena 2222 Kč platí do konce září 2016. Poté bude zvýšena na standardních 2390 Kč.

 • přístup na kurz a akci Opakování TSP
 • tištěnou sadu testů studijních předpokladů (pro práci na kurzech)
 • e-knihu Výroková logika (nejen) v TSP MU
 • další doplňkové materiály v elektronické podobě (studijní opory, zejména pro numerické a analytické myšlení) pro domácí přípravu

Internetové kurzy TSP MU od Aleph.cz pro účastníky zdarma!

K našemu prezenčnímu přípravnému kurzu získáváte internetové kurzy Analytického myšlení a úsudků TSP MU agentury Aleph.cz zcela zdarma.

K našemu prezenčnímu přípravnému kurzu TSP MU rovněž získáte slevu 58 % na akci TSP nanečisto pořádanou společností Aleph.cz – přijímačky nanečisto, na kterých budete mít příležitost porovnat se se stovkami ostatních účastníků a vyzkoušet svojí strategii řešení.

Přečtěte si ohlasy na Kurzy-Fido.cz z předchozích let.

Zvládáte-li řešení většiny úloh z TSP dobře a chcete se ještě zlepšit a dosáhnout špičkového percentilu v TSP MU, dejte přednost kurzu TSP MU pro pokročilé.

Pomůže při rozhodování

 • Kurzy-Fido.cz se na oblast studijních předpokladů specializují dlouhodobě
 • lektoři se podílejí na tvorbě učebnic a e-learningu k TSP MU
 • tradiční kurz, kterým ročně projde několik stovek uchazečů v různých městech ČR i SR
 • Kurzy-Fido.cz postupují v souladu s licencí k TSP MU
 • Přihlašte se na tento kurz!


Nabídka kurzů

Nabízíme kurzy OSP Scio, TSP MU a Matematika pro VŠE a PEF ČZU.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

Kurzy probíhají v Praze, Brně a Olomouci.


Aktuální přípravné kurzy

TSP MU
Komplexní prezenční kurz TSP MU obsahující vše, co potřebujete k úspěšné přípravě na testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity.Více →
OSP Scio
Komplexní prezenční kurz testů OSP obsahující vše, co potřebujete k úspěšné přípravě na testy obecných studijních předpokladů základní verze pro Národní srovnávací zkoušky společnosti.Více →
TSP MU pro pokročilé
Pokračovací a rozšiřující prezenční kurz pro všechny, kteří chtějí získat v TSP MU špičkový percentil.Více →

Naše kurzy jsou koncipovány jako komplexní příprava, nikoliv jen jako možnost navštěvovat prezenční výuku. Není k nim tedy zapotřebí dokupovat žádné další pomůcky. Kurzy obsahují vše potřebné pro Vaši úspěšnou přípravu – dostatek materiálů i pro pozdější domácí procvičování.