TSP MU kombinovaný

Testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity – TSP MU kombinovaný (polovina kurzu online videovýuka s lektorem, polovina prezenční výuka)

Komu je kurz určen?

 • uchazečům o studium na Masarykově univerzitě (s výjimkou Lékařské fakulty)
 • studentům 3. a 4. ročníků středních škol
 • studentům pomaturitního studia

Kurz je připraven pro všechny, kteří se chtějí systematicky připravovat na kurzech, ale nemohou či nechtějí se účastnit pravidelné prezenční výuky. Prezenční výuka tvoří polovinu kurzu a je realizována celodenním intenzivním výukovým setkáním v Brně – kurz je tudíž zajímavý i pro uchazeče „ze všech koutů ČR i SR“.

Co Vám kurz přinese?

 • znalost postupů a metod řešení jednotlivých úloh z TSP MU
 • schopnost zvolit nejefektivnější a nejrychlejší postup řešení dané úlohy
 • schopnost správně rozvrhnout čas a zvolit správnou strategii při řešení testu naostro
 • jistotu při řešení TSP MU
 • zopakování klíčových dovedností pro řešení TSP MU těsně před přijímacími zkouškami
Výrazně se zvýší pravděpodobnost, že dosáhnete špičkového percentilu 90+.

Koncepce kurzu

Tento kombinovaný kurz využívá výhod obou přístupů – prezenční výuky a online videovýuky.
 • Některé subtesty se efektivně objasňují online – např. subtest prostorová představivost (využití animací, obarvování, …).
  „Díky barvičkám a animacím je spousta úloh v prostorové představivosti úplná hračka!
 • Online videovýuka zajišťuje interaktivitu a možnost přímo komunikovat s lektorem, vybrané části jsou nahrávány a následně poskytovány uchazečům v rámci kurzu – lze je pak následně libovolněkrát přehrávat (není zapotřebí dělat si zápisky). Toho lze využít např. při výkladu základů výrokové logiky pro subtest analytické myšlení.
  „Psát si zápisky asi nebaví nikoho. Když si nejsem jistý, přehraju si konkrétní pasáž třeba 3x a je to!“
 • Prezenční část kurzu je pak klasickou kontaktní výukou.
  „Výuku z očí do očí nelze nahradit ničím.“

Obsah kurzu

 • obsah a struktura TSP MU z jiné stránky než se obvykle prezentují – statistiky výsledků TSP MU a jejich využití (online videovýuka)
 • systematické shrnutí znalostí potřebných k řešení úloh TSP MU a jejich opakování (online videovýuka i prezenční výuka)
 • doplnění znalostí z výrokové logiky a predikátové logiky pro analytické myšlení (online výuka)
 • důkladné zopakování a vysvětlení metody rozboru případů: zejména pro využití v subtestu analytické myšlení (převážně online videovýuka)
 • systematické procvičení slovních úloh z numerickým charakterem, které se vyskytují v analytickém myšlení (online videovýuka i prezenční výuka)
 • analýza a řešení jednotlivých úloh z analytického a numerického myšlení – desítky ukázkově řešených úloh (online videovýuka i prezenční výuka)
 • prezentace tipů, triků a fíglů pro řešení úloh z analytického a numerického myšlení (online videovýuka i prezenční výuka)
 • analýza a řešení úloh z kritického myšlení – interpretace textů: úlohy typu hlavní témata, východiska, vyplývání, koherence, hledání argumentů pro oslabení závěrů atd. (převážně prezenční výuka)
 • analýza a řešení úloh z kritického myšlení – kvantitativní a numerické úlohy, např. úlohy zaměřené na úvahy o pravděpodobnostech (online videovýuka i prezenční výuka)
 • konzultace problémových úloh ze všech subtestů TSP (převážně prezenční výuka)
Způsob podání jednotlivých témat a řazení tematických celků a jednotlivých úloh vychází ze struktury TSP MU a analýzy problémových úloh z těchto testů.

Obsah jednotlivých setkání může být mírně modifikován podle zájmu a potřeb studentů.

Forma výuky

 • výuka v prezenční části kurzu probíhá podobným způsobem jako semináře na VŠ, učebny jsou typicky vybaveny audiovizuální technikou
 • online videovýuka probíhá prostřednictvím platformy Zoom.us (pro účastníky zdarma, lze sledovat jak na běžném PC, tak na telefonu či tabletu, zapotřebí je pouze internetové připojení, které umožňuje sledování videa, mikrofon pro komunikaci s lektorem či ostatními účastníky kurzu – ten není podmínkou)
 • možnost individuálních videokonzultací po předchozí domluvě (přes platformu Zoom.us)

Instrukce pro přístup do platformy Zoom.us Vám přijdou současně s pozvánkou – postup je jednoduchý, zvládne jej i ten, kdo s počítači, telefony a tablety „moc nekamarádí“.

Rozsah kurzu a časové rozvržení výuky

16 vyučovacích hodin

 • online videovýuka: 4 setkání po dvou vyučovacích hodinách (2x 45 min), vždy úterky od 18:00 do 19:30, tj. celkem 8 hodin online videovýuky
 • prezenční část: 1 celodenní setkání, osm vyučovacích hodin (8x 45 min), víkendové dny

Časové rozložení prezenční výuky:

1. a 2. hodina 11:00-12:30
3. a 4. hodina 12:40-14:10
Přestávka na oběd 14:10-14:50
5. a 6. hodina 14:50-16:20
7. a 8. hodina 16:30-18:00

Termíny, místa konání a objednávky

Začátek Konec Město Cena Volná místa
26. 01. 2021 07. 03. 2021 ČR/SR + Brno 790.00 Kč K dispozici Přihlásit
 • První z vypsaných kurzů se koná v následujících termínech: úterý 20. 10. 2020 (online videovýuka 18:00-19:30), úterý 27. 10. 2020 (online videovýuka 18:00-19:30), úterý 3. 11. 2020 (online videovýuka 18:00-19:30), úterý 10. 11. 2020 (online videovýuka 18:00-19:30), sobota 16. 1. 2021 (prezenční výuka 11:00-18:00)
 • Druhý z vypsaných kurzů se koná v následujících termínech: úterý 24. 11. 2020 (online videovýuka 18:00-19:30), úterý 1. 12. 2020 (online videovýuka 18:00-19:30), úterý 8. 12. 2020 (online videovýuka 18:00-19:30), úterý 15. 12. 2020  (online videovýuka 18:00-19:30), sobota 16. 1. 2021 (prezenční výuka 11:00-18:00)
 • Třetí z vypsaných kurzů se koná v následujících termínech: úterý 26. 1. 2021 (online videovýuka 18:00-19:30), úterý 2. 2. 2021 (online videovýuka 18:00-19:30),  úterý 9. 2. 2021 (online videovýuka 18:00-19:30), úterý 16. 2. 2021 (online videovýuka 18:00-19:30), neděle 7. 3. 2021 (prezenční výuka 11:00-18:00)

Přesné místo konání prezenční části kurzu Vám bude sděleno v pozvánce, kterou obdržíte týden před zahájením kurzu na emailovou adresu, kterou zadáte při objednávce. Můžete se podívat na obvyklá místa konání kurzů.

Prezenční setkání prvních dvou kurzů je společné, konkrétně v sobotu 16. 1. 2021. V případě nepříznivé epidemiologické situace se setkání uskuteční pozdějším termínu.

Cena zahrnuje

 • přístup do online videokurzů (využíváme platformy Zoom.us)
 • přístup na celodenní výukové setkání v Brně
 • sady testů a další materiály v elektronické podobě
 • vybraná videa z výuky ke stažení

Přečtěte si ohlasy na Kurzy-Fido.cz z předchozích let.

Z kombinovaného kurzu na prezenční

Pokud se rozhodnete po absolvování tohoto kombinovaného kurzu nastoupit na náš prezenční kurz TSP MU, bude Vám cena tohoto kombinovaného kurzu odečtena.

Pomůže při rozhodování

 • Lektoři kurzů TSP MU mají pedagogickou praxi na MU (vedení cvičení)
 • Kurzy-Fido.cz se na oblast studijních předpokladů specializují dlouhodobě
 • lektoři se podíleli na tvorbě učebnic k TSP MU

Přihlašte se na tento kurz!


Nabídka kurzů

Ve školním roce 2020/2021 nabízíme kurzy TSP MU a TSP MU kombinovaný.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

V případě zájmu alespoň 7 uchazečů připravíme kurzy TSP MU nebo OSP Scio v libovolném městě ČR.

Aktuální přípravné kurzy

TSP MU kombinovaný
Komplexní kurz TSP MU skládající se z online videovýuky a prezenční výukové části.Více →
TSP MU
Komplexní prezenční kurz TSP MU obsahující vše, co potřebujete k úspěšné přípravě na testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity.Více →