TSP MU kombinovaný

Testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity – TSP MU kombinovaný (polovina kurzu online videovýuka s lektorem, polovina prezenční výuka)

Kurz je připraven na novou podobu TSP MU se třemi dimenzemi (numericko-analytické myšlení, kritické myšlení, uvažování v anglickém jazyce)

Komu je kurz určen?

 • uchazečům o studium na Masarykově univerzitě (s výjimkou Lékařské fakulty, Fakulty sportovních studií a Farmaceutické fakulty MU)
 • studentům 3. a 4. ročníků středních škol
 • studentům pomaturitního studia

Kurz je připraven pro všechny, kteří se chtějí systematicky připravovat na kurzech, ale nemohou či nechtějí se účastnit pravidelné prezenční výuky. Prezenční výuka tvoří polovinu kurzu a je realizována celodenním intenzivním výukovým setkáním v Brně, Praze, Bratislavě nebo Jihlavě – kurz je tudíž zajímavý i pro uchazeče „ze všech koutů ČR i SR“.

Co Vám kurz přinese?

 • znalost postupů a metod řešení jednotlivých úloh z TSP MU
 • schopnost zvolit nejefektivnější a nejrychlejší postup řešení dané úlohy
 • schopnost správně rozvrhnout čas a zvolit správnou strategii při řešení testu naostro
 • jistotu při řešení TSP MU
 • zopakování klíčových dovedností pro řešení TSP MU těsně před přijímacími zkouškami
Výrazně se zvýší pravděpodobnost, že dosáhnete špičkového percentilu 90+.

Koncepce kurzu

Tento kombinovaný kurz využívá výhod obou přístupů – prezenční výuky a online videovýuky.
 • Online videovýuka zajišťuje interaktivitu a možnost přímo komunikovat s lektorem přímo z pohodlí domova, studenti dostávají materiály v PDF.
 • Prezenční část kurzu je pak klasickou kontaktní výukou: „Výuku z očí do očí nelze nahradit ničím.“

Obsah kurzu

 • obsah a struktura TSP MU z jiné stránky než se obvykle prezentují – statistiky výsledků TSP MU a jejich využití
 • numericko-analytické myšlení
 • kritické myšlení
 • uvažování v anglickém jazyce
 • konzultace problémových úloh ze všech dimenzí TSP MU
Způsob podání jednotlivých témat a řazení tematických celků a jednotlivých úloh vychází ze struktury TSP MU a analýzy problémových úloh z těchto testů. Důraz je v kurzu kladen zejména na numericko-analytické myšlení, kterému je věnováno nejvíce času.

Obsah jednotlivých setkání může být mírně modifikován podle zájmu a potřeb studentů.

Forma výuky

 • online videovýuka probíhá prostřednictvím platformy Zoom.us (pro účastníky zdarma, lze sledovat jak na běžném PC, tak na telefonu či tabletu, zapotřebí je pouze internetové připojení, které umožňuje sledování videa, mikrofon pro komunikaci s lektorem či ostatními účastníky kurzu – ten není podmínkou)
 • výuka v prezenční části kurzu probíhá podobným způsobem jako semináře na VŠ, učebny jsou typicky vybaveny audiovizuální technikou

Instrukce pro přístup do platformy Zoom.us Vám přijdou současně s pozvánkou týden před zahájením online části – postup je jednoduchý, zvládne jej i ten, kdo s počítači, telefony a tablety „moc nekamarádí“.

Rozsah kurzu a časové rozvržení výuky

16 vyučovacích hodin

 • online videovýuka: 4 setkání po dvou vyučovacích hodinách (2x 45 min), vždy čtyři po sobě jdoucí pondělky nebo čtvrtky od 18:00 do 19:30, tj. celkem 8 hodin online videovýuky
 • prezenční část: 1 celodenní setkání, osm vyučovacích hodin (8x 45 min), víkendové dny

Jakýkoliv online termín můžete kombinovat s jakýmkoliv vypsaným termínem+místem prezenční výuky – Bratislava: 11. 2. 2023 (sobota), Brno: 12. 2. 2023 (neděle), Praha: 26. 2. 2023 (neděle), Brno: 25. 3. 2023 (sobota), Jihlava: 1. 4. 2023 (sobota)

Časové rozložení prezenční výuky:

1. a 2. hodina 11:00-12:30
3. a 4. hodina 12:40-14:10
Přestávka na oběd 14:10-14:50
5. a 6. hodina 14:50-16:20
7. a 8. hodina 16:30-18:00

Termíny, místa konání a objednávky

Termíny online části:

Začátek Konec Město Cena Volná místa
09. 01. 2023 30. 01. 2023 ČR/SR 930.00 Kč K dispozici Přihlásit
16. 02. 2023 09. 03. 2023 ČR/SR 930.00 Kč K dispozici Přihlásit

Termíny a místa prezenční části:

 • Bratislava: 11. 2. 2023 (sobota)
 • Brno: 12. 2. 2023 (neděle)
 • Praha: 26. 2. 2023 (neděle)
 • Brno: 25. 3. 2023 (sobota)
 • Jihlava: 1. 4. 2023 (sobota)

Adresa konání prezenční části kurzu Vám bude sdělena týden před jejím konáním v pozvánce, kterou obdržíte na emailovou adresu, kterou zadáte při objednávce. Můžete se podívat na obvyklá místa konání kurzů.

Cena zahrnuje

 • přístup do online videokurzů (využíváme platformy Zoom.us)
 • přístup na celodenní prezenční výukové setkání (Brno/Praha/Bratislava/Jihlava)
 • sady testů a další materiály v elektronické podobě
 • vybraná videa z výuky ke stažení

Přečtěte si ohlasy na Kurzy-Fido.cz z předchozích let.

Pomůže při rozhodování

 • Lektoři kurzů TSP MU mají pedagogickou praxi na MU (vedení cvičení)
 • Kurzy-Fido.cz se na oblast studijních předpokladů specializují dlouhodobě
 • lektoři se podíleli na tvorbě učebnic k TSP MU

Přihlašte se na tento kurz!


Nabídka kurzů

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme náš dlouhodobě úspěšný kurz TSP MU.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

V případě zájmu alespoň 7 uchazečů připravíme kurzy TSP MU, OSP Scio nebo matematiky pro VŠE v libovolném městě ČR, kontaktujte nás na info@kurzy-fido.cz.

Aktuální přípravné kurzy

TSP MU kombinovaný
Komplexní kurz TSP MU skládající se z online videovýuky a prezenční výukové části.Více →