TSP MU

Testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity – TSP MU (prezenční kurz)

Komu je kurz určen?

 • uchazečům o studium na Masarykově univerzitě (s výjimkou Lékařské fakulty)
 • studentům 3. a 4. ročníků středních škol
 • studentům pomaturitního studia

Co Vám kurz přinese?

 • znalost postupů a metod řešení jednotlivých úloh z TSP MU
 • schopnost zvolit nejefektivnější a nejrychlejší postup řešení dané úlohy
 • schopnost správně rozvrhnout čas a zvolit správnou strategii při řešení testu naostro
 • jistotu při řešení TSP MU
 • zopakování klíčových dovedností pro řešení TSP MU těsně před přijímacími zkouškami
Hlavním cílem kurzu je zvýšení Vašich šancí na přijetí na Masarykovu univerzitu.

Obsah kurzu

 • důkladné seznámení se strukturou TSP MU, diskuse o volbě strategie přípravy na přijímací zkoušky a taktiky řešení testu naostro; podněty k sestavování vlastního plánu přípravy
 • informace o statistikách, které se týkají výsledků TSP, a jejich důsledky pro efektivní přípravu; obsahové rozdíly mezi TSP MU a OSP Scio
 • vysvětlení postupů a metod řešení úloh, které se vyskytují v jednotlivých subtestech; zvláštní důraz je kladen na „problematické“ subtesty jako numerické myšlení, analytické myšlení a kritické myšlení
 • psaní jednotlivých subtestů nanečisto, diskuse nad úlohami; absolvent kurzu bude znát nejen metody řešení jednotlivých úloh, ale i umět mezi nimi vybrat tu, která je v dané situaci nejvhodnější, zejména s ohledem na časovou náročnost a možný stres
 • opakovací setkání – systematické zopakování relevantních znalostí pro většinu subtestů TSP MU a diskuse a společné řešení úloh, s nimiž si uchazeči během domácí přípravy neporadili
Způsob podání jednotlivých témat a řazení tematických celků vychází ze struktury TSP MU a naší více než desetileté praxe ve vedení přípravných kurzů TSP MU.

Tématické okruhy

 • struktura a obsah testu TSP MU, strategie a plán přípravy
 • numerické myšlení (úlohy na elementární kalkulace, číselné obrazce, definování nové operace)
 • analytické myšlení (úlohy vyžadující kombinatorické dovednosti, úlohy zaměřené na systematické zpracovávání, úlohy založené na metodě metoda rozboru případů, úlohy kvantitativního charakteru a další úlohy nevyžadující znalosti výrokové či predikátové logiky)
 • analytické myšlení a úsudky (základy výrokové logiky a logiky predikátové, řešení sylogismů)
 • kritické myšlení
 • kulturní přehled
 • verbální myšlení
 • prostorová představivost
 • úlohy různých subtestů v angličtině
 • závěrečné diskuse
 • Opakování TSP MU v Brně – akce, která se uskuteční cca týden až dva týdny před ostrými TSP (v roce 2020 plánováno na neděli 19. 4.)

Obsah jednotlivých setkání může být mírně modifikován podle zájmu a potřeb studentů.

Forma výuky

 • výklad a průběžné diskuse probíhají podobným způsobem jako semináře na VŠ, učebny jsou typicky vybaveny audiovizuální technikou
 • možnost telefonických/Skype konzultací po předchozí domluvě

Rozsah kurzu a časové rozvržení výuky

24 vyučovacích hodin: 16 vyučovacích hodin výuka v kurzu + 8 hod. Opakování TSP MU (vyučovací hodina = 45 min)

 • 2 setkání (2 po sobě jdoucí soboty v případě brněnských a olomouckých kurzů, 2 po sobě jdoucí neděle v případě pražských kurzů): 11:00–18:00, rozpis viz níže – model pozitivně hodnocený studenty, neboť „nezabere příliš mnoho víkendů“

Akce Opakování TSP MU proběhne v Brně cca dva týdny před ostrými TSP MU (8 vyučovacích hodin). Informace o opakovacím setkání Vám budou podány na kurzu (předpokládaný termín 19. 4. 2020 v Brně – pro všechny kurzy).

Časové schéma weekendových kurzů:

1. a 2. hodina 11:00-12:30
3. a 4. hodina 12:40-14:10
Přestávka na oběd 14:10-14:50
5. a 6. hodina 14:50-16:20
7. a 8. hodina 16:30-18:00

Termíny, místa konání a objednávky

Začátek Konec Město Cena Volná místa
07. 12. 2019 14. 12. 2019 Brno 2150.00 Kč K dispozici Přihlásit
29. 02. 2020 07. 03. 2020 Brno 2150.00 Kč K dispozici Přihlásit
01. 03. 2020 08. 03. 2020 Praha 2150.00 Kč K dispozici Přihlásit
14. 03. 2020 21. 03. 2020 Olomouc 2150.00 Kč K dispozici Přihlásit
21. 03. 2020 28. 03. 2020 Brno 2150.00 Kč K dispozici Přihlásit

Kurzy TSP MU v jiných městech ČR

V případě zájmu pro Vás připravíme kurz v Jihočeském kraji a na Vysočině, např. České Budějovice, Veselí nad Lužnicí, Chotěboř, Havlíčkův Brod, Hlinsko v Čechách, Jihlava. Podmínkou je zajištění zajištění účasti alespoň sedmi účastníků. V případě zájmu, prosím vyplňte tento formulář.

Praktické info

Přesné místo konání kurzu Vám bude sděleno v pozvánce, kterou obdržíte týden před zahájením kurzu na emailovou adresu, kterou zadáte při objednávce. Můžete se podívat na obvyklá místa konání kurzů.

Cena zahrnuje

 • přístup na kurz
 • přístup na akci Opakování TSP
 • sadu testů studijních předpokladů (pro práci na kurzech)
 • rozšiřující a doplňující materiály v PDF (studijní opory, zejména pro numerické a analytické myšlení) pro domácí přípravu

Přečtěte si ohlasy na Kurzy-Fido.cz z předchozích let.

Zvládáte-li řešení většiny úloh z TSP dobře a chcete se ještě zlepšit a dosáhnout špičkového percentilu v TSP MU, dejte přednost kurzu TSP MU pro pokročilé.

Pomůže při rozhodování

 • Kurzy-Fido.cz se na oblast studijních předpokladů specializují dlouhodobě
 • Lektoři kurzů TSP MU mají pedagogickou praxi na MU (vedení cvičení)
 • lektoři se podíleli na tvorbě učebnic k TSP MU
 • tradiční kurz, kterým prošlo od roku 2006 několik tisíc uchazečů v ČR a SR
 • Přihlašte se na tento kurz!


Nabídka kurzů

Nabízíme kurzy OSP Scio, TSP MU a TSP MU pro pokročilé.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

Kurzy probíhají v Praze, Brně a Olomouci. V případě zájmu připravíme kurzy TSP MU nebo OSP Scio i na Vysočině či Jihočeském kraji.


Aktuální přípravné kurzy

TSP MU
Komplexní prezenční kurz TSP MU obsahující vše, co potřebujete k úspěšné přípravě na testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity.Více →
OSP Scio
Komplexní prezenční kurz testů OSP obsahující vše, co potřebujete k úspěšné přípravě na testy obecných studijních předpokladů základní verze pro Národní srovnávací zkoušky společnosti.Více →
TSP MU pro pokročilé
Pokračovací a rozšiřující prezenční kurz pro všechny, kteří chtějí získat v TSP MU špičkový percentil.Více →