Jak vybrat přípravný kurz a nenaletět?

Přípravné kurzy se postupně stávají běžnou součástí přípravy na VŠ. Je to přirozené, neboť obsah přijímacích zkoušek na mnohé vysoké školy se značně vzdálil od látky, která se standardně probírá na středních školách. Zvláště v případě, že Vás čeká přijímací zkouška z okruhů, které nejsou v rámci výuky na SŠ dostatečně pokryté (např. testy obecných studijních předpokladů), může být přípravný kurz základem úspěchu.

Nabídka v této oblasti je široká: na našem trhu působí řada agentur specializujících se na přípravné kurzy, rovněž mnohé fakulty organizují pro uchazeče nejrůznější setkání a vzdělávací akce. Mohlo by se tedy zdát, že vybrat správný kurz je záležitostí několika minut. Na druhou stranu, ceny kurzů nebývají nízké a kvalita jednotlivých kurzů (i v rámci jedné agentury!) se může dosti výrazně lišit. Jak tedy postupovat při volbě vzdělávací agentury a konkrétního kurzu?

Než se pustíme do procházení nabídek jednotlivých agentur a zkoumání konkrétních kurzů, měli bychom se nejprve zamyslet nad tím, co vlastně od kurzu očekáváme, jak zapadá přípravný kurz do kontextu naší přípravy a jaká je naše startovní pozice.

Na konkrétní otázku vyžadujte konkrétní odpověď!

Každé důležité rozhodnutí by se mělo opírat především o kvalitní informace. V případě přípravného kurzu jde především o to, kdo bude Vaším lektorem, jaké má zkušenosti s výukou a jak se angažuje v oblasti přijímacích zkoušek. Ideální je, pokud se můžete zúčastnit ukázkové hodiny nebo lektora přímo kontaktovat a zeptat se ho na vše, co Vás zajímá. Detailně se seznamte s obsahem kurzu a dodávanými stuijními materiály a konzultujte jej se svými vyučujícími a spolužáky. Nejlepší je, máte-li možnost hovořit s těmi, kteří daným přijímacím řízením již prošli a mohou Vás upozornit na to, co je při přípravě nejdůležitější.

Zajímejte se, co všecho je v ceně

Získáte zaplacením kurzu pouze přístup na výuku, anebo i něco navíc? Pamatujte na to, že množství dodávaných materiálů výrazně závisí na zvoleném kurzu: v případě dlouhodobých kurzů jde zpravidla o publikace v papírové podobě, v případě kratších kurzů se může jednat jen o slevy na několik vybraných učebnic. Pozor, věta „Doplňkové studijní materiály zdarma.“ může znamenat: „na kurzu dostanete pár okopírovaných stránek z dřívějších přijímaček (… a o zbytek se postarejte sami)“ – a zde jsme opět u prvního bodu: vyžadujte naprosto konkrétní informace! Cena kurzů není zanedbatelná a Vy máte právo dozvědět se vše, co Vás zajímá. Platíte si jen účast na kurzu, anebo se Vám dostane komplexní přípravy na přijímačky? Jsou v ceně kurzu konzultace přes internet nebo e-learningová podpora studia? Literatura? Dostatek cvičných testů včetně řešení?

Několik tipů usnadňujích výběr kurzu

  • Udělejte si tabulku, v níž porovnáte nabídky jednotlivých agentur podle měřitelných kritérií (jednotlivé služby, součásti kurzu).
  • Při rozhodování dávejte přednost svému úsudku a intuici, ne reklamním heslům.
  • Zajímejte se o zkušenosti Vašich kamarádů a známých – nezapomeňte ovšem, že se jedná o zkušenosti s konkrétním kurzem a konkrétním lektorem.
  • Větší neznamená nutně lepší. Velké agentury vypisující desítky kurzů se často potýkají s fluktuací lektorů a tak se snadno může stát, že do Vašeho kurzu zamíří lektor, který učí poprvé… Mnohé velké agentury věnují velké množství energie a financí na interní záležitosti, marketing a reklamu a mají méně času na zavádění inovací a nápadů do výuky.
  • Nevěřte líbivým číslům. Statistiky úspěšnosti absolventů kurzů jsou bezcenné, není-li k nim k dispozici příslušná metodika – statistiky mohou skutečný stav značně zkreslovat.
  • Mějte na paměti, že konečný efekt záleží také na Vašem úsilí a času, který věnujete samostudiu.

Věříme, že Vás výše uvedené myšlenky neodradily od rozhodnutí zúčastnit se přípravného kurzu, ale naopak Vám pomohou zvolit agenturu, kde Vám nabídnou služby, které jsou pro Vás optimální.

Naše vzdělávací agentura se snaží připravovat kurzy tak, aby splnňovaly všechna kritéria, o kterých jsme se zmiňovali v tomto článku. Podívejte se na naší nabídku kurzů.

Nabídka kurzů

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme náš dlouhodobě úspěšný kurz TSP MU.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

V případě zájmu alespoň 7 uchazečů připravíme kurzy TSP MU, OSP Scio nebo matematiky pro VŠE v libovolném městě ČR, kontaktujte nás na info@kurzy-fido.cz.