Pro firmy

Počet uchazečů o studium na VŠ z řad zaměstnaných uchazečů v posledních letech výrazně roste. Moderní firma by tyto trendy neměla ignorovat.

Zaměstnanci, kteří se ucházejí o studium na VŠ (např. v rámci kombinovaného – dříve dálkového studia), představují z hlediska lidských zdrojů výzvu. Na jednu stranu jasně signalizují svoji ochotu se vzdělávat a z pohledu firmy představují cenný “lidský kapitál”, na druhou stranu se ovšem také jedná o hrozbu: absolvování VŠ vede často zaměstnance ke změně zaměstnavatele a firma ztrácí kvalifikovaného, zaškoleného zaměstnance, z čehož vyplývají další negativní důsledky.

Nabídněte svým zaměstnancům možnost zvýšit svou kvalifikaci studiem na VŠ – v souladu s personální politikou vaší firmy.

Řešením tohoto stavu je aktivní působení zaměstnavatele v tomto procesu: od volby oboru, přes přípravu na přijímací zkoušky až po samotné studium zaměstnance. Projeví-li zaměstnavatel ochotu se v tomto procesu angažovat, získává tím alespoň částečnou možnost ovlivňovat směrování dotyčného zaměstnance v souladu s personální politikou firmy.

Naše vzdělávací agentura může nabídnout pomocnou ruku v následujících oblastech:

  • Analýza vzdělávacích potřeb instituce z perspektivy možností studia na VŠ
  • Dodávky dat o možnostech studia na českých a slovenských VŠ – jako jediná společnost v ČR sbíráme data o kombinovaném a distančním studiu
  • Zpracování příslušné části rozvojového plánu zaměstnance – části týkající se VŠ studia a přípravy na přijímací zkoušky
  • Dodávky přípravných kurzů (na přijímací zkoušky) na klíč

V případě zájmu o tyto podrobnější informace a konkrétní nabídky kontaktujte Mgr. Martina Vítu (tel.: 604 619 669)


Nabídka kurzů

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme náš dlouhodobě úspěšný kurz TSP MU.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

V případě zájmu alespoň 7 uchazečů připravíme kurzy TSP MU, OSP Scio nebo matematiky pro VŠE v libovolném městě ČR, kontaktujte nás na info@kurzy-fido.cz.