Poradna

Volba studijního oboru na VŠ patří bezesporu k významným životním krokům, které výrazně ovlivní směřování člověka – nejen ve smyslu budoucího pracovního uplatnění, ale i jeho budoucích postojů a názorů. Příprava na přijímací zkoušky bývá zpravidla prvním „velkým projektem“, se kterým se středoškolák setkává.

Ke každému důležitému rozhodnutí je zapotřebí získat kvalitní informace a podklady. Získat informace o možnostech a úskalích studia toho kterého oboru je dnes snadnější než kdy před tím – na internetu lze o kterékoliv vysoké škole či fakultě najít řadu podstatných i zajímavých údajů, v novinách vycházejí nejrůznější žebříčky, statistiky a rady, jak se co nejlépe připravovat, školy organizují dny otevřených dveří… Problém ovšem spočívá v tom, že některé informace mohou být zavádějící a zkreslené (třeba reklamní hlesla vzdělávacích agentur) nebo mohou svádět ke špatným interpretacím (např. různé statistiky úspěšnosti u přijímacích zkoušek, „úmrtnost“ po prvním ročníku, …). Pokud tyto informace neposuzujeme kriticky, může se to negativně projevit ať už u přijímacích zkoušek, tak při samotném studiu na VŠ.

V naší poradně vám chceme především poskytnout tipy a užitečné rady, jak kriticky posuzovat informace, které se týkají volby oboru a přípravy na přijímací zkoušky, a pomoci při přípravě úspěšného plánu přípravy.

Rizika a úskalí volby oboru a přípravy

Z volby oboru ani z přípravy rozhodně nechceme dělat vědu. Mnohdy jen stačí uvědomit si rizika a úskalí, která na první pohled nejsou patrná. Namátkou jmenujme některé z nich:

  • Předsudky týkající se náročnosti studia: „Ekonomka je nejtěžší gympl v Praze“, „Na fildu je těžký se dostat, ale kdo se tam dostane, tak už to dodělá.“, „Na strojárnu vemou každýho, ale hned v prváku ho vyhodí“ – tyto předsudky přežívají dosti dlouho a s realitou nemusí mít nic společného. Např. v případě VŠE je řada oborů, jejichž studium je dosti náročné (např. na Fakultě informatiky a statistiky), na řadu oborů na FF přijímají uchazeče průměrné a nezanedbatelné procento po pár letech neúspěšně končí, …
  • Předsudky týkající se uplatnění: „…s etnologií nebo religionistikou se člověk neuživí. Technické obory nemají problémy s uplatněním…“ Tyto názory nevycházejí obvykle z analýzy pracovního trhu (ty ostatně říkají něco jiného), ale spíše z jakýchsi pocitů, případně nereprezentativních zkušeností.
  • Špatná interpretace žebříčků a statistik: to, že na některou fakultu přijmou 20 procent uchazečů vůbec nemusí znamenat, že je na ni snazší se dostat než na jinou fakultu.
  • Špatný nebo žádný plán přípravy: mnozí studenti sice věnují přípravě dostatek času, ale tento čas využívají neefektivně – soutředí se na jiné partie látky a jiné dovednosti, než by bylo zapotřebí. Věnují hodně času okrajovým tématům, a na podstatné jim čas nezbyde. Pokud u přijímaček neuspějí, často prohlašují, že víc se učit nemohli a hledají problém jinde, než ve skutečnosti je (spočívá ve správném stanovení priorit a témat, kterým je zapotřebí se věnovat dříve a hlouběji, stanovení správného poměru mezi učením se a procvičováním atp.).
  • Nekritické přijímání reklamy, např. vzdělávacích agentur: řada studentů nepřemýšlí nad tím, když vzdělávací agentura prohlašuje, že „95 procent absolventů kurzů se dostalo na VŠ“ – přihlásí se na kurz a očekávají, že účast na kurzu téměř zajistí přijetí. Tato čísla jsou ovšem často šikovným marketingovým trikem a u absolventů kurzů vyvolávají pocit, že pro přijetí stačí jen „vychodit“ kurz…
  • Neefektivní proces práce s testy: „…nejde o to vyřešit co nejvíc testů, ale odnést si z domácího procvičování maximum“ – jak toho dosáhnout? Správným procesem práce s testy. Je to jako ve sportu – i v testech jde o body a vteřiny. Je tedy zapotřebí správný trénink!

Pročtěte si celou naši poradnu – získáte nadhled a lepší startovní pozici!

Z naší dlouholeté praxe v oblasti přípravy na přijímací zkoušky víme, že neúspěch nebývá ani tak často způsoben neznalostmi a nedostatkem schopností či talentu, ale spíše nevhodnou strategií přípravy a předsudky.

Schází vám v naší poradně nějaké téma?

Rubrika Poradna se neustále rozšiřuje. Pokud zde nenajdete téma, které vás pálí nebo zajímá, rozhodně nám napište. Pokusíme se vám odpovědět (v případě úzce specifikovaných dotazů), anebo zde zveřejníme článek pojednávající o daném tématu šířeji (jedná-li se o dotaz, který zajímá více lidí).

Partnerem poradny je AIESEC Praha

Logo AIESEC


Nabídka kurzů

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme náš dlouhodobě úspěšný kurz TSP MU.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

V případě zájmu alespoň 7 uchazečů připravíme kurzy TSP MU, OSP Scio nebo matematiky pro VŠE v libovolném městě ČR, kontaktujte nás na info@kurzy-fido.cz.