Možnosti přípravy na TSP MU

Příprava na TSP MU

…aneb o možnostech přípravy na přijímací zkoušky

Jak je vidět, možností přípravy na TSP je relativně hodně. Neupínejte se však nutně na jednu, spíše jednotlivé možnosti kombinujte. K přípravě přistupujte se selským rozumem: uchazeč, který několik desítek úloh je na tom výrazně hůře než ten, který úloh během přípravy vyřeší stovky. Nečekejte, že během dvou dní intenzivní práce doženete vše, co jste zanedbali během několika měsíců. Větičky rodičů a kantorů o pravidelné přípravě nejsou klišé, ale vystihují přesně to, co je při přípravě potřeba :-) .

Důležité pravidlo: pokud zrovna neprocvičujete testy jako celky, ale připravujete se na konkrétní části, např. numerické myšlení, soustřeďte se především na takové typy úloh, které se v TSP vyskytují často a u nichž je naděje, že se můžete výrazně zlepšit. Nemá smysl se připravovat na úlohy, které Vám jdou nejméně a které se v testu objevují zřídka a v malém počtu. Vězte, že i když Vám jde o špičkový percentil, můžete si dovolit vynechat při řešení několik desítek úloh!

Samostatné řešení úloh z dříve použitých variant TSP MU

Samostatná domácí s jednotlivými variantami TSP MU by měla tvořit v každém případě základ přípravy, bez ohledu na to, zda využijete ještě dalších způsobů – přípravných kurzů, publikací, internetového kurzu, … Vězte, že člověk, který vyřešil a systematicky prostudoval stovky vyřešených úloh, na tom bude při přijímačkách s velkou pravděpodobností lépe než ten, kdo jich udělal jen pár desítek (schopnost a ochota studovat se projevuje mj. právě v tomto faktu…)

Stáhněte si proto jednotlivé varianty dříve použitých ostrých testů, zaměřte se především na testy z předchozích let – ročníky 2003 a 2004 berte spíše informativně. Důraz byste měli klást zejména na ročníky 2020, 2019, 2018 a částečně 2015, 2016, 2017.

Pokud jste se s TSP ještě nikdy nesetkali, doporučujeme nejprve prostudovat stránku Seznámení s TSP, kde se dozvíte základní informace o obsahu a struktuře těchto testů a tipy, na co se zaměřit – a čemu naopak věnovat času méně. Pokud se uchazeč připravuje pouze samostatně na základě dříve použitých variant TSP, čekají ho pravděpodobně následující úskalí:

 • nevhodné strukturování přípravy – člověk, který se s TSP ještě nesetkal, hůře odhaduje, na které části se zaměřit, čím začít, čím pokračovat a co si nechat na konec. Často se stává, že takovýto uchazeč věnuje přehnané úsilí k tomu, aby se naučil řešit z jeho pohledu obtížnou úlohu, která se nakonec v testu ani nevyskytne…
 • nedostatek znalostí – v případě, že se uchazeč setká s úlohou, s níž si neví rady, může při hledání řešení ztratit relativně dost času, příprava pak nepostupuje podle představ, což může vést k panice… K řešení některých úloh je zapotřebí znalostí, které standardně nespadají do učiva střední školy (např. usuzování ve výrokové či predikátové logice) a je tedy nutné se stejně poohlédnout po dalších zdrojích.

Bezplatný e-mailový seminář Řešení TSP

Samostatný projekt našich lektorů – vše potřebné se nachází na těchto stránkách. Po registraci na titulní stránce této služby Vám každý týden přijde mail obsahující zadání z originálních TSP z předchozích let a také řešení a výklad těch úloh, které byly v rámci semináře zadány minule.

Výhody

 • Je zaručena kvalita: seminář připravují lektoři přípravných kurzů agentury Kurzy-Fido.cz (pro které je tento seminář „vizitkou“)
 • Seminář je bezplatný
 • Ti, kdo jej sledují pravidelně, systematicky projdou desítky úloh z oddílu, v němž je možné procvičováním dosáhnout značného zlepšení
 • Do průvodních mailů jsou vkládány aktuální informace o novinkách týkajících se přípravy na TSP MU

Nevýhody

 • Množství zpracovaných úloh je relativně malé (5 týdně)
 • Interval mezi jednotlivými díly semináře je relativně dlouhý

Internetové kurzy TSP MU

Placené internetové kurzy TSP MU nabízí dnes již několik společností, Masarykova univerzita však poskytuje stručný internetový kurz zdarma, a to na adrese https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimacky/jak-resit-ulohy-v-testu-studijnich-predpokladu a dále interaktivní odpovědníky.

Výhody

 • Internetový kurz seznamuje uchazeče s optimálními postupy řešení jednotlivých úloh přímočaře – uchazeč nemusí pracně vyhledávat potřebné znalosti
 • Příprava není vázána na konkrétní čas – je možné studovat kdykoliv (je-li k dispozici počítač s připojením na Internet)
 • Větší interaktivita než v případě knižní publikace
 • Služba je zdarma

Nevýhody

 • Menší interaktivita než v případě prezenčního přípravného kurzu
 • Řešení úloh nelze s nikým konzultovat
 • Relativně malý rozsah

Prezenční přípravné kurzy TSP MU

Prezenčních přípravných kurzů je v současné době na trhu dostatek, kvalita však mnohdy velmi kolísá. Naše vzdělávací agentura věnuje kurzům TSP MU mimořádnou pozornost, kurzy TSP se zabýváme dlouhodobě (již od roku 2006).

Výhody

 • Nejrychlejší a nejefektivnější zasvěcení do problematiky TSP MU
 • Nejvyšší možná míra interaktivity
 • Možnost klást dotazy na jednotlivé úlohy s okamžitou odezvou
 • Kurz motivuje k přípravě („kurz mě donutí se učit“)

Podívejte se na promyšlenou koncepci našich kurzů TSP.

Knižní publikace

Příprava z (knižních) publikací – učebnic či cvičebnic patří k nejobvyklejšímu způsobu přípravy.

Výhody

 • Ucelený výklad poskytující zejména nezasvěcenému uchazeči rozumné strukturování přípravy
 • Možnost připravovat se kdykoliv
 • Rozumný poměr cena/výkon

Nevýhody

 • V případě mnoha publikací neodpovídá obsah aktuálnímu stavu, publikace vychází z podoby TSP, jaká byla aktuální před několika lety
 • V řadě publikací je množství látky, která je nadbytečná, naproti tomu „potřebné“ pasáže chybí

Nabídka kurzů

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme náš dlouhodobě úspěšný kurz TSP MU.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

V případě zájmu alespoň 7 uchazečů připravíme kurzy TSP MU, OSP Scio nebo matematiky pro VŠE v libovolném městě ČR, kontaktujte nás na info@kurzy-fido.cz.