Příprava na TSP MU

Nápovědníky k TSP MU

Na našich prezenčních kurzech klademe důraz na řešení a procvičování úloh z posledních ročníků TSP, čili na ročníky 2016-2018. Některé starší úlohy dáváme za domácí úkol. Abychom usnadnili uchazečům práci, poskytujeme jim „nápovědníky“. Nápovědníky rovněž slouží jako stručné zápisky hlavních myšlenek k úlohám, které řešíme v kurzu, aby se studenti mohli soustředit na výklad a nikoliv na zapisování. O některé ukázkové nápovědníky z nich bychom se s Vámi rádi podělili.

Text k výrokové logice k analytickému myšlení TSP MU

Analytické myšlení, a především pak část, která zahrnuje řešení úloh založených na využití aparátu výrokové logiky bývá často postrachem uchazečů. Bývá to většinou proto, že uchazeči často nemají potřebný teoretický základ k příslušným částem výrokové logiky.

Pro naše studenty připravujeme řadu materiálů, některé z nich uvolňujeme pro potřeby širší veřejnosti. Jedním z těchto materiálů je první část textu o výrokové logice pro potřeby emailového semináře TSP MU. Chcete-li, můžete si jej stáhnout.

Text však prakticky neobsahuje příklady či řešené úlohy, ty řešíme na našich prezenčních kurzech.

Jedná se o pracovní text, který bude mírně pozměňován. Vítáme též veškeré podněty a přípomínky.

Slidy z výuky

Ve výuce používáme zpravidla jako doplněk i slidy, některé z nich postupně jsme vybrali pro vystavení na této stránce. Ptají-li se nás studenti či absolventi prostřednictvím mailu na řešení konkrétních úloh, snažíme se je zpracovávat právě tímto způsobem. Jsme patrně první vzdělávací agentura v ČR připravující na VŠ, která toto dělá.

Řešení úlohy z numerického myšlení TSP MU č. 16, var. 01, ročník 2014

(„Pro různé cifry A platí…“)

Řešení úlohy z numerického myšlení TSP MU č. 17, var. 01, ročník 2014

(„Borek s Bárou si rozdělili 210 Kč…“)

Řešení úlohy z numerického myšlení TSP MU č. 18, var. 01, ročník 2014

(„Tři bratři si rozdělili knihy…“)

Řešení úlohy z numerického myšlení TSP MU č. 19, var. 01, ročník 2014

(„Sešla se tři pravdomluvná, po sobě jdoucí přirozená čísla…“)

Řešení úlohy z numerického myšlení TSP MU č. 20, var. 01, ročník 2014

(„Profesionální klavíristka se při přípravě věnuje…“)


Nabídka kurzů

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme náš dlouhodobě úspěšný kurz TSP MU.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

V případě zájmu alespoň 7 uchazečů připravíme kurzy TSP MU, OSP Scio nebo matematiky pro VŠE v libovolném městě ČR, kontaktujte nás na info@kurzy-fido.cz.