Příprava na TSP MU

Bezplatný emailový seminář TSP MU

Čekají Vás Testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity (TSP MU)? Nejste sami. Několik desítek tisíc uchazečů absolvuje každoročně Test studijních předpokladů – TSP MU v rámci přijímací zkoušky na Masarykovu univerzitu. Je zřejmé, že v takovéto konkurenci je náročné obstát.

Mezi nejproblematičtější části TSP MU patří subtesty analytického a numerického myšlení. Není pravda, že logiku nebo matematiku na úrovni TSP MU se nelze naučit. Klíčem k úspěchu je zejména pravidelné procvičování úloh. Jak nám potvrzují absolventi našich kurzů, úspěšnost v těchto subtestech závisí na množství úloh, které během domácí přípravy samostatně vyřešili. Projdete-li dostatek variant testů z předchozích let, zjistíte, že existuje určitý počet typových příkladů, jejichž pochopení a důkladné procvičení umožňuje rychle a s nadhledem vyřešit naprostou většinu úloh.

Nechcete nic ponechat náhodě? Nebo jí chcete alespoň trochu pomoci? Vzdělávací agentura Kurzy-Fido.cz nabízí unikátní službu: bezplatný e-mailový seminář TSP MU. Seminář v minulých letech využilo několik tisíc studentů.

Můžete si být jisti, že vynaložený čas a úsilí se v tomto případě opravdu vyplatí. Při přijímačkách budete mít jednoduše náskok.

Stáhněte si materiály již dnes!

Nápovědníky k TSP MU

Na našich prezenčních kurzech klademe důraz na řešení a procvičování úloh z posledních ročníků TSP, čili na ročníky 2014-2012. Některé starší úlohy dáváme za domácí úkol. Abychom usnadnili uchazečům práci, poskytujeme jim “nápovědníky”. Nápovědníky rovněž slouží jako stručné zápisky hlavních myšlenek k úlohám, které řešíme v kurzu, aby se studenti mohli soustředit na výklad a nikoliv na zapisování. O některé ukázkové nápovědníky z nich bychom se s Vámi rádi podělili.

Text k výrokové logice k analytickému myšlení TSP MU

Analytické myšlení, a především pak část, která zahrnuje řešení úloh založených na využití aparátu výrokové logiky bývá často postrachem uchazečů. Bývá to většinou proto, že uchazeči často nemají potřebný teoretický základ k příslušným částem výrokové logiky.

Pro naše studenty připravujeme řadu materiálů, některé z nich uvolňujeme pro potřeby širší veřejnosti. Jedním z těchto materiálů je první část textu o výrokové logice pro potřeby TSP MU. Chcete-li, můžete si jej stáhnout.

Text však prakticky neobsahuje příklady či řešené úlohy, ty však můžete dostávat prostřednictvím našeho bezplatného semináře Řešení-TSP.cz.

Jedná se o pracovní text, který bude mírně pozměňován. Vítáme též veškeré podněty a přípomínky.

Slidy z výuky

Ve výuce používáme zpravidla jako doplněk i slidy, některé z nich postupně vystavujeme na této stránce. Ptají-li se nás studenti či absolventi prostřednictvím mailu na řešení konkrétních úloh, snažíme se je zpracovávat právě tímto způsobem. Jsme patrně první vzdělávací agentura v ČR připravující na VŠ, která toto dělá.

Řešení úlohy z numerického myšlení TSP MU č. 16, var. 01, ročník 2014

(“Pro různé cifry A platí…”)

Řešení úlohy z numerického myšlení TSP MU č. 17, var. 01, ročník 2014

(“Borek s Bárou si rozdělili 210 Kč…”)

Řešení úlohy z numerického myšlení TSP MU č. 18, var. 01, ročník 2014

(“Tři bratři si rozdělili knihy…”)

Řešení úlohy z numerického myšlení TSP MU č. 19, var. 01, ročník 2014

(“Sešla se tři pravdomluvná, po sobě jdoucí přirozená čísla…”)

Řešení úlohy z numerického myšlení TSP MU č. 20, var. 01, ročník 2014

(“Profesionální klavíristka se při přípravě věnuje…”)


Nabídka kurzů

Nabízíme kurzy OSP Scio, TSP MU a TSP MU pro pokročilé.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

Kurzy probíhají v Praze, Brně, Olomouci a Košicích.


Naše kurzy jsou koncipovány jako komplexní příprava, nikoliv jen jako možnost navštěvovat prezenční výuku. Není k nim tedy zapotřebí dokupovat žádné další pomůcky. Kurzy obsahují vše potřebné pro Vaši úspěšnou přípravu – dostatek materiálů i pro pozdější domácí procvičování.