Příprava na testy OSP Scio

Velmi dobře víme, že při přípravě na testy OSP (k Národním srovnávacím zkouškám) hraje velkou roli množství úloh, které uchazeč vyřeší během domácí přípravy. Často jsme se setkávali s tím, že naši studenti si stěžovali na nedostatek vhodných úloh na procvičování. Proto jsme se rozhodli postupně zveřejňovat sady testů z naší velké banky úloh.

Sady minitestů k procvičování


Nabídka kurzů

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme náš dlouhodobě úspěšný kurz TSP MU.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

V případě zájmu alespoň 7 uchazečů připravíme kurzy TSP MU, OSP Scio nebo matematiky pro VŠE v libovolném městě ČR, kontaktujte nás na info@kurzy-fido.cz.