Příprava na testy OSP Scio

Velmi dobře víme, že při přípravě na testy OSP (k Národním srovnávacím zkouškám) hraje velkou roli množství úloh, které uchazeč vyřeší během domácí přípravy. Často jsme se setkávali s tím, že naši studenti si stěžovali na nedostatek vhodných úloh na procvičování. Proto jsme se rozhodli postupně zveřejňovat sady testů z naší velké banky úloh.

Sady minitestů k procvičování


Nabídka kurzů

Ve školním roce 2021/2022 nabízíme kurzy TSP MU a TSP MU kombinovaný.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

V případě zájmu alespoň 7 uchazečů připravíme kurzy TSP MU nebo OSP Scio v libovolném městě ČR.