Percentilové hranice v TSP MU

Dostal/a bych se loni nebo ne? Tato otázka napadne asi každého, kdo během přípravy zkouší řešit varianty dříve použitých testů. Zasvěcení ví, že pro přijetí je klíčový nikoliv počet získaných bodů v dané variantě, ale percentil. Jaký percentil byl zapotřebí loni na ten a ten obor, ptají se často uchazeči. Tato stránka vám nabídne vše potřebné v přehledné podobě.

Napsal/a jsem si loňský test. Jak poznám, jakého percentilu bych dosáhl/a?

  • Nejprve si spočítejte bodové skóre. Za každou správnou odpověď si přičtěte jeden bod, za nesprávnou čtvrt bodu odečtěte, za neuvedenou nic nepřičítejte ani neodečítejte.
  • V dokumentu „Souhrnné statistické údaje pro Test studijních předpokladů 2018vyhledejte tabulku příslušející Vámi napsané variantě. Pro konkrétní percentil (10, 20, …, 90) zjistíte, jaký bodový zisk mu odpovídal. Na základě toho budete mít představu o tom, v jakém percentilovém rozmezí by se Váš výsledek pohyboval. Na základě těchto dat sice nelze zjistit přesný percentil, ale jen interval mezi desítkami percentilů, ale pro orientační určení to postačuje.

Stačil by mi percentil v roce 2018 pro přijetí?

Podívejte se do tabulek jednotlivých fakult, které používaly TSP MU (pozor, v řadě případů uchazeči konali ještě oborové testy a výsledek se agregoval do podoby bodů, postup přepočtu je závislý na oboru):

Percentilové hranice 2010-2017

V našich archivech máme k dispozici též údaje za předchozí roky. Seznamujeme s nimi studenty našich kurzů TSP MU.


Nabídka kurzů

Ve školním roce 2021/2022 nabízíme kurzy TSP MU a TSP MU kombinovaný.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

V případě zájmu alespoň 7 uchazečů připravíme kurzy TSP MU nebo OSP Scio v libovolném městě ČR.

Aktuální přípravné kurzy

TSP MU
Komplexní prezenční kurz TSP MU obsahující vše, co potřebujete k úspěšné přípravě na testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity.Více →
TSP MU kombinovaný
Komplexní kurz TSP MU skládající se z online videovýuky a prezenční výukové části.Více →