Percentilové hranice v TSP MU

Dostal/a bych se loni nebo ne? Tato otázka napadne asi každého, kdo během přípravy zkouší řešit varianty dříve použitých testů. Zasvěcení ví, že pro přijetí je klíčový nikoliv počet získaných bodů v dané variantě, ale percentil. Jaký percentil byl zapotřebí loni na ten a ten obor, ptají se často uchazeči. Tato stránka vám nabídne vše potřebné v přehledné podobě.

Napsal/a jsem si loňský test. Jak poznám, jakého percentilu bych dosáhl/a?

  • Nejprve si spočítejte bodové skóre. Za každou správnou odpověď si přičtěte jeden bod, za nesprávnou čtvrt bodu odečtěte, za neuvedenou nic nepřičítejte ani neodečítejte.
  • V dokumentu „Souhrnné statistické údaje pro Test studijních předpokladů 2014vyhledejte tabulku příslušející Vámi napsané variantě. Pro konkrétní percentil (10, 20, …, 90) zjistíte, jaký bodový zisk mu odpovídal. Na základě toho budete mít představu o tom, v jakém percentilovém rozmezí by se Váš výsledek pohyboval. Na základě těchto dat sice nelze zjistit přesný percentil, ale jen interval mezi desítkami percentilů, ale pro orientační určení to postačuje.

Stačil by mi percentil v roce 2014 pro přijetí?

Podívejte se do tabulek jednotlivých fakult (které používaly TSP MU):

Percentilové hranice 2010-2014

V našich archivech máme k dispozici též údaje za předchozí roky. Seznamujeme s nimi studenty našich kurzů TSP MU.V podobě slidů je postupně zpracováváme a dáváme k dispozici širší veřejnosti. Podívejte se na ně! Každý týden přidáváme několik slidů, podle zájmu našich studentů.

Právnická fakulta MU


Nabídka kurzů

Nabízíme kurzy OSP Scio, TSP MU a TSP MU pro pokročilé.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

Kurzy probíhají v Praze, Brně, Olomouci a Košicích.


Naše kurzy jsou koncipovány jako komplexní příprava, nikoliv jen jako možnost navštěvovat prezenční výuku. Není k nim tedy zapotřebí dokupovat žádné další pomůcky. Kurzy obsahují vše potřebné pro Vaši úspěšnou přípravu – dostatek materiálů i pro pozdější domácí procvičování.