Nabídka služeb pro firmy

Nabídku služeb připravujeme vždy na míru dané společnosti. Následující body mohou napomoci v orientaci a inspiraci v tom, co vaší firmě můžeme poskytnout.

  • Analýza vzdělávacích potřeb instituce z perspektivy možností studia na VŠ
    Disponujeme detailními údaji, které se týkají možností vzdělávání na českých a slovenských VŠ a rovněž komplexními informacemi o přijímacím řízení. V součinnosti s personálním oddělením vaší firmy zmapujeme současné znalostní profily zaměstnanců v relevantních oblastech. Následně provedeme selekci možností dalšího vzdělávání zaměstnanců rámci vysokoškolského studia či v rámci kurzů celoživotního vzdělávání na VŠ a individuální SWOT analýzu takto koncipovaného vzdělávání.
  • Dodávky dat o možnostech studia na českých a slovenských VŠ – jako jediná společnost v ČR sbíráme data o kombinovaném a distančním studiu a rovněž o kurzech celoživotního vzdělávání na českých VŠ
    Pro potřeby HR oddělení zpracujeme rešerše týkající se možností řádného studia i CŽV v daném oboru. Připravíme anotované databáze v libovolném formátu (např. XML), které mohou být případně integrovány do firemního informačního systému.
  • Zpracování příslušné části rozvojového plánu zaměstnance – části týkající se VŠ studia, resp. přípravy na přijímací zkoušky
    V případě, že se zaměstnanec rozhodne ucházet se přijetí na VŠ, realizujeme testování studijních předpokladů a navrhneme plán přípravy na přijímací zkoušky.
  • Dodávky přípravných kurzů (na přijímací zkoušky) na klíč

V případě zájmu o tyto podrobnější informace a konkrétní nabídky kontaktujte Mgr. Martina Vítu (tel.: 604 619 669)


Nabídka kurzů

Ve školním roce 2021/2022 nabízíme kurzy TSP MU a TSP MU kombinovaný.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

V případě zájmu alespoň 7 uchazečů připravíme kurzy TSP MU nebo OSP Scio v libovolném městě ČR.

Aktuální přípravné kurzy

TSP MU kombinovaný
Komplexní kurz TSP MU skládající se z online videovýuky a prezenční výukové části.Více →
TSP MU
Komplexní prezenční kurz TSP MU obsahující vše, co potřebujete k úspěšné přípravě na testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity.Více →