Den s TSP MU (prezenční)

Testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity – TSP MU

Kurz je připraven na novou podobu TSP MU se třemi dimenzemi (numericko-analytické myšlení, kritické myšlení, uvažování v anglickém jazyce)

Komu je kurz určen?

 • uchazečům o studium na Masarykově univerzitě – zájemcům o obory, jejichž přijímací zkouška obsahuje TSP MU
 • studentům 3. a 4. ročníků středních škol
 • studentům pomaturitního studia

Kurz je připraven pro všechny, kteří chtějí využít posledních dnů či týdnů před přijímacími zkouškami k systematické intenzivní přípravě. Má charakter celodenního kurzu v Brně (25. 4. 2023) či v Jihlavě (1. 4. 2023).

Co Vám kurz přinese?

 • znalost efektivních postupů a metod řešení jednotlivých úloh z TSP, zejména z numericko-analytického myšlení
 • schopnost zvolit nejefektivnější a nejrychlejší postup řešení dané úlohy
 • jistotu při řešení TSP
 • zopakování klíčových dovedností pro řešení TSP těsně před přijímacími zkouškami
Výrazně se zvýší pravděpodobnost, že dosáhnete špičkového percentilu 90+.

Koncepce kurzu

Intenzivní jednodenní kurz, během kterého lektor prezentuje řešení důležitých typů úloh, které se vyskytují v TSP MU, zejm. v numericko-analytickém myšlení. Kurz poskytuje dostatečný prostor pro řešení nejrůznějších dotazů uchazečů.

Obsah kurzu

 • numericko-analytické myšlení
 • kritické myšlení
 • uvažování v anglickém jazyce
 • konzultace problémových úloh ze všech dimenzí TSP MU
Způsob podání jednotlivých témat a řazení tematických celků a jednotlivých úloh vychází ze struktury TSP MU a analýzy problémových úloh z těchto testů. Důraz je v kurzu kladen zejména na numericko-analytické myšlení, kterému je věnováno nejvíce času.

Obsah setkání může být mírně modifikován podle zájmu a potřeb studentů.

Forma výuky

 • výuka probíhá podobným způsobem jako semináře na VŠ, učebny jsou typicky vybaveny audiovizuální technikou

Rozsah kurzu a časové rozvržení výuky

8 vyučovacích hodin

Časové rozložení prezenční výuky:

1. a 2. hodina 11:00-12:30
3. a 4. hodina 12:40-14:10
Přestávka na oběd 14:10-14:50
5. a 6. hodina 14:50-16:20
7. a 8. hodina 16:30-18:00

Termíny, místa konání a objednávky

Začátek Konec Město Cena Volná místa

Adresa konání kurzu (Brno: sobota 25. 3. 2023, Jihlava: sobota 1. 4.2023) Vám bude sdělena nejpozději 3 dny před jeho konáním v pozvánce, kterou obdržíte na emailovou adresu, kterou zadáte při objednávce. Můžete se podívat na obvyklá místa konání kurzů.

Cena zahrnuje

 • přístup na výuku (Brno/Jihlava)
 • sady testů a další materiály v elektronické podobě

Přečtěte si ohlasy na Kurzy-Fido.cz z předchozích let.

Pomůže při rozhodování

 • Lektoři kurzů TSP MU mají pedagogickou praxi na MU (vedení cvičení)
 • Kurzy-Fido.cz se na oblast studijních předpokladů specializují dlouhodobě
 • lektoři se podíleli na tvorbě učebnic k TSP

Přihlašte se na tento kurz!


Nabídka kurzů

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme náš dlouhodobě úspěšný kurz TSP MU.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

V případě zájmu alespoň 7 uchazečů připravíme kurzy TSP MU, OSP Scio nebo matematiky pro VŠE v libovolném městě ČR, kontaktujte nás na info@kurzy-fido.cz.