Nejčastější chyby při práci s testy

Text je zaměřen především na testy OSP Scio a TSP MU

  • Příprava bez plánu, bezhlavé řešení úloh „bez ladu a skladu“ – mnozí uchazeči mají tendenci vyřešit co nejvíce úloh, což ovšem ještě nezaručuje, že si z takovéto přípravy odnesou maximum. Méně je někdy více.
  • Nepochopení metod řešení úplně – řada lidí řešení úloh nezobecňuje a nezamýšlí se nad tím, jak by se daná úloha řešila, kdyby zadání bylo postaveno trochu jinak. Vede to k tomu, že drobná změna v zadání dokáže řadu lidí naprosto „vykolejit“.
  • „Učení“ se na základě prohlížení vyřešených úloh, bez seznámení se s příšlušnou teorií – to je velmi neefektivní způsob přípravy. Na počátku přípravy se sice zdá, že učení se teorie zabere příliš mnoho času, nicméně člověk se musí neustále vracet, potkává se s nejasnými kroky a dohledává nesystematicky potřebné znalosti jednotlivě. V konečném důsledku tím stráví řádově více času, než kdyby se teorii naučil předem (platí zejména pro analytické myšlení v TSP MU).
  • Procvičování úloh, ve kterých není možné se příliš zlepšit – není rozumné věnovat příliš mnoho času přípravě na verbální oddíl testů OSP Scio či kulturnímu přehledu či kritickému myšlení v TSP MU. Ani prostorová představivost TSP MU není subtest, nad kterým bychom měli strávit příliš velké množství času.
  • Zaměření na okrajové typy úloh – uchazeči často mají tendenci se zabývat úlohami, které je nějakým způsobem upoutaly (např. tím, že si s nimi vůbec nevěděli rady) a přitom často opomíjejí, že daný typ úlohy se vyskytuje v daném testu třeba jen velmi řídce (a kdyby se objevil v ostrém testu, jistě by takovouto jednotlivou úlohu bylo možné beze ztráty přeskočit.)

Nabídka kurzů

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme náš dlouhodobě úspěšný kurz TSP MU.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

V případě zájmu alespoň 7 uchazečů připravíme kurzy TSP MU, OSP Scio nebo matematiky pro VŠE v libovolném městě ČR, kontaktujte nás na info@kurzy-fido.cz.