Jak porovnávat obory?

…aneb který z oborů je lepší?

„Mám jít spíš na management na Ekonomicko-správní fakultu MU do Brna nebo na Fakultu managementu VŠE?“ – „V čem se liší speciální pedagogika na MU a na UK?“ Jakžto lektoři přípravných kurzů na VŠ se s těmito otázkami setkávám prakticky denně. Nabízíme proto několik tipů, které při orientaci v dnešní široké nabídce oborů pomohou.

Prozkoumejte studijní plány

Základem porovnávání by měla být analýza studijních plánů jednotlivých oborů či doporučených průchodů studiem. Bývají obvykle dostupné na www stránkách jednotlivých fakult či kateder. Jedná se zpravidla o seznamy předmětů spolu s jejich rozsahem a informacemi, zda se jedná o předměty povinné či povinně volitelné, případně v jakém ročníku je doporučeno je absolvovat. Můžete tak například zjistit, že „…na managementu na fakultě XY je matematika povinná čtyři semestry, kdežto na fakultě AB jen první dva…“ atp. Studijní plány dostupné na internetu často obsahují i odkazy do informačního systému příslušné VŠ, kde se můžete o daných předmětech dozvědět výrazně více – mj. kdo, kdy a kde je učí.

Ukázky studijních plánů:

Navštivte přednášky oborů, na které se chcete hlásit

Přednášky na veřejných vysokých školách bývají veřejné. Využijte toho a jděte se podívat alespoň na některé z nich! Zvolte samozřejmě přednášky obsahově přiměřené – především ty, které patří mezi „prvácké“. Získáte tak přesnější představu o tom, jak vypadá daný obor při studiu na VŠ a zda je skutečně tím, čím byste se chtěli v budoucnu zabývat. Znám pár studentů, kteří po této zkušenosti mírně upravili své směřování (místo práv třeba zvolili politologii). Zkrátka: představy středoškoláka o tom, co obnáší daný obor, se od reality VŠ mnohdy velice liší – a účast na několika přednáškách může tento náhled zkorigovat. Návštěvou přednášek navíc získáte možnost přímo mluvit se studenty, kteří daný obor již studují a mohou vám poskytnout informace „trochu jiného charakteru než ty oficiální na dnech otevřených dveří“. Zvolili by si znovu tentýž obor, nebo by šli raději jinam?

Získejte informace přímo od studentů daného oboru

Snažte se získat co nejvíce informací od studentů. Zeptejte se svých středoškolských vyučujících, zda neví o někom, kdo daný obor právě studuje. Navštěvujete-li přípravný kurz, zeptejte se svého lektora. Nemáte-li tu možnost kontaktovat najít studenty přímo, zkuste internet: „vygooglujte“ studenty vašeho zvoleného oboru a oslovte je. Lze také pátrat na Facebooku: mnohé fakulty a školy již mají své skupiny a tak by byla škoda toho nevyužít.


Nabídka kurzů

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme náš dlouhodobě úspěšný kurz TSP MU.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

V případě zájmu alespoň 7 uchazečů připravíme kurzy TSP MU, OSP Scio nebo matematiky pro VŠE v libovolném městě ČR, kontaktujte nás na info@kurzy-fido.cz.