Jak efektivně pracovat s testy?

Přijímací řízení na naprostou většinu oborů v ČR má podobu testů s uzavřenými odpověďmi (uchazeč volí správnou odpověď z nabídnutých možností). V poslední době lze pozorovat určitý odklon od „oborových“ testů, které zjišťují znalosti daného oboru ve prospěch testů studijních předpokladů – Národní srovnávací zkoušky a testy OSP (obecných studijních předpokladů) či TSP Masarykovy univerzity v Brně. Stejný test tak absolvují uchazeči mnoha různých oborů. Testy z předchozích let bývají k dispozici zdarma ke stažení (TSP MU) nebo je možné je zakoupit (v případě testů OSP Scio).

Naprostá většina uchazečů používá při přípravě dříve použité testy. Otázka zní, zda zvolený způsob práce s testy přinese uchazeči skutečně maximum.

Následující tipy a doporučení se týkají především testů OSP Scio a TSP MU, nicméně v rozumné míře se dají použít v případě jakýchkoliv testů.

Základní zásady práce s testy

Každý test je vhodné řešit několikrát – samozřejmě s určitým časovým odstupem (např. 1-2 týdny). Opakovaným řešením lze z testu vytěžit mnohem více, než při jednom řešení. V ideálním případě by proces přípravy s testem měl vypadat zhruba následovně:

  1. Řešení testu (za podmínek, které se co nejvíce podobají zkouškové situaci)
  2. Vyhodnocení – zjistíte, které úlohy jste měli dobře, které ne, určíte si celkové skóre a pokud jsou k dispozici percentilové tabulky, podívejte se na svůj orientační percentil.
  3. Analýza našeho řešení – detailně promyslíme řešení každé úlohy, rozebereme náš přístup k řešení daného testu

Po přiměřené čase – zmiňovaném týdnu až dvou – se opět vrátíme k bodu 1.

Analýza našeho řešení je časově nejnáročnější záležitostí celého procesu a také částí nejdůležitější. Právě z této analýzy si můžeme odnést největší množství poznatků a podnětů pro další práci.

Řada uchazečů namítá, že opakované řešení stejného testu nemá příliš velký význam (člověk si řešení už pamatuje) – opak je však pravdou. Díky opakování si zafixujeme konkrétní postupy řešení, úlohy si „osaháme“ a budeme mít příležitost si lépe uvědomit souvislosti a zapřemýšlet o alternativních způsobech řešení.

Při analýze se zabýváme postupně všemi úlohami – jak těmi, které jsme vyřešili chybně nebo jsme je neřešili vůbec, ale i těmi, které jsme měli správně. Můžeme při tom například odhalit, že některá z našich správně vyřešených úloh se dala řešit jiným postupem a výrazně rychleji, nebo že některou z úloh jsme se neměli zabývat – místo jedné, byť správně vyřešené úlohy jsme se měli raději zabývat několika jinými úlohami, na které nám třeba nezbyl čas.

Otázky k analýze

Tato část se vztahuje zejména k numerickému, analytickému a symbolické myšlení v TSP MU, v případě testů OSP Scio se vztahuje k analytickému a kvantitativnímu oddílu a také oddílům rozšířené verze. V přiměřené míře se dá aplikovat i na ostatní (sub)testy.

  • Nemá daná úloha jiné, rychlejší či jednodušší řešení? Nedalo se využít informací obsažených např. v nabízených odpovědích?
  • Jaký je klíčový obrat při řešení a podle čeho se dalo usoudit, že se při řešení uplatní právě tento obrat?
  • Jaké znalosti jsou k řešení dané úlohy zapotřebí? Vyskytují se tyto znalosti u většího množství úloh, nebo se jedná o téma, které je v daném testu spíše okrajové?
  • Jaké podobné úlohy jsme řešili dříve? V čem se dané úloze podobaly a v čem naopak odlišovaly?
  • Řešili jsme danou úlohu ve správný čas? Neměli jsme ji raději nechat na později, nebo naopak ji řešit dřív?

Zodpovíte-li si tyto otázky u jednotlivých úloh, brzy zjistíte, že se v testech orientujete výrazně lépe než dřív a že jste schopni lépe zvolit další směr přípravy.


Nabídka kurzů

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme náš dlouhodobě úspěšný kurz TSP MU.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

V případě zájmu alespoň 7 uchazečů připravíme kurzy TSP MU, OSP Scio nebo matematiky pro VŠE v libovolném městě ČR, kontaktujte nás na info@kurzy-fido.cz.