Lektoři

Domníváme se, že student, který se rozhoduje o objednávce přípravného kurzu má vědět, kteří lektoři v dané agentuře vyučují – přinejmenším jakou mají praxi a vzdělání. Jako jediná vzdělávací agentura v ČR dáváme k dispozici seznam lektorů našich kurzů.

Michal Dančák

V roce 2012 absolvoval magisterské studium oboru Logika na Filozofické fakultě UK. V současné době pokračuje ve studiu logiky v doktorském programu tamtéž. Na Fakultě sociálních věd UK vyučoval cvičení z logiky pod vedením Tomáše Holečka. S agenturou Kurzy-Fido.cz spolupracuje od roku 2011.

Kontakt: MDancak@seznam.cz

Jan Fical

Vystudoval v magisterském studijním programu Učitelství matematiky a výpočetní techniky pro SŠ na Fakultě informatiky MU. Na Právnické fakultě téže univerzity následně absolvoval v magisterském programu obor Právo a právní věda. Je jedním ze zakladatelů projektu Aleph.cz, kde se věnuje především subtestům úsudků, analytického myšlení a kritického myšlení. Vytváří úlohy ukázkových testů studijních předpokladů pro vysokoškolské přílohy některých českých periodik (např. MFDnes).

Kontakt: info@aleph.cz

Pavel Fical

Vystudoval magisterský obor učitelství matematiky a výpočetní techniky pro SŠ na Masarykově univerzitě. Je jedním z autorů projektu Aleph.cz, kde se věnuje již třetím rokem problematice Testů studijních předpokladů. V Aleph.cz zodpovídá za kurzy symbolického a numerického myšlení. V minulých letech lektoroval své vlastní prezenční kurzy. Vytváří úlohy ukázkových testů studijních předpokladů pro vysokoškolské přílohy některých českých periodik (např. MFDnes). Je bratrem Jana Ficala.

Kontakt: info@aleph.cz

Jana Glivická

Absolvovala bakalářské studium oboru Logika na Filozofické fakultě UK, kde pokračuje v navazující magisterském studiu. Na téže fakultě zahajuje studium oboru Filosofie. Má zkušenosti se soukromým doučováním matematiky a přípravou na přijímací zkoušky. Spolupracovala se společností Scio, v agentuře Kurzy-Fido.cz se věnuje především řešení úloh z testů studijních předpokladů pro projekt www.reseni-tsp.cz, přípravě materiálů pro výuku a organizačním záležitostem.

Kontakt: jana.glivicka@gmail.com

Petr Glivický

Absolvent oboru matematika na Matematicko-fyzikální fakultě UK, v současné době doktorand oboru Algebra, teorie čísel a matematická logika na téže fakultě, laureát Bolzanovy ceny. Působí jako lektor kurzů TSP/OSP u několika vzdělávacích agentur v ČR, mimo jiné u společnosti Scio.

Kontakt: petrglivicky@gmail.com

Zdeněk Kadeřábek

Vystudoval obor učitelství matematiky a fyziky pro SŠ na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a již třetím rokem vyučuje na brněnském gymnáziu. Současně působí jako doktorand v oboru Matematická analýza na Ústavu matematiky a statistiky PřF MU. V roce 2009 absolvoval školení na lektorování Scio kurzů. Přípravné kurzy na VŠ vedl nejprve v Tutoru a před dvěma lety se stal lektorem Kurzů-Fido.cz. Připravuje studenty na NSZ Scio i TSP MU.

Kontakt: zdenekkaderabek@gmail.com

Tomáš Metz

Vystudoval v magisterském programu učitelství matematiky, fyziky a výpočetní techniky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a  v bakalářském programu management na Filozofické fakultě téže univerzity.

Spolupracuje se společností Scio, pro niž vede semináře o NSZ, prezenční kurzy testů OSP a podílí se na jejích dalších aktivitách. Je zapojen do přípravy hodnocení otevřených úloh připravované státní maturity z matematiky.

Veronika Míčová

Absolvovala obor Aplikace matematiky v ekonomii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2006 vyučuje matematiku na gymnáziu v Brně a má bohaté zkušenosti i s doučováním studentů na přijímací zkoušky z TSP MU.

Kontakt: veronika.micova@centrum.cz

Tamara Nedevová

Absolvovala obor učitelství matematiky a fyziky pro střední školy, kde dále pokračuje doktorandským studiem oboru Matematika. Kromě vedení Kurzů-Fido.cz působí též jako lektorka kurzů OSP společnosti Scio.

Kontakt: 151372@mail.muni.cz

Martina Němečková

Vystudovala magisterský obor Učitelství matematiky pro střední školy na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity. Na Matematicko-fyzikální fakultě UK obhájila doktorskou práci a získala titul PhD.

Zkušenosti s výukou matematiky a logiky v přípravných kurzech získala v agenturách Vavřín a Tutor. Podílela se na přípravě učebnice Matematika v testech studijních předpokladů, která vyšla v nakladatelství Fragment. Během postgraduálního studia vedla cvičení z lineární algebry na MFF UK.

Soňa Nováčková Křížová

Vystudovala magisterský obor matematika – tělesná výchova na UK v Praze. Mnoho let učila na 4 letém i 8 letém gymnáziu a připravovala studenty k maturitě i na přijímací zkoušky na vysokou školu. Má bohaté zkušenosti se soukromým doučováním matematiky a přípravou na přijímací zkoušky na střední i vysoké školy. V letech 2001 – 2006 působila jako lektor ve vzdělávacích agenturách v kurzech pro přípravu na přijímací zkoušky z matematiky na VŠE a na ekonomické obory dalších vysokých škol. V letech 2006 – 2010 spolupracovala se společností Scio při tvorbě testů. Podílela se na přípravě Cvičebnice OSP Z+R společnosti Scio. Ve společnosti Kurzy-Fido.cz působí od roku 2009 jako lektor kurzů matematiky.

Kontakt: sonakrizova@email.cz

Iva Skybová

Vystudovala magisterský obor Teoretická kybernetika, matematická informatika a teorie systémů na Přírodovědecké fakultě UJEP (dnes MU) v Brně. Od roku 1992 vyučuje matematiku a informatiku na Gymnáziu Hladnov ve Slezské Ostravě. Vede přípravné kurzy k přijímacímu řízení na střední školy a přípravné kurzy OSP společnosti Scio.

Kontakt: iva.skybova@seznam.cz

Martin Víta

Na Matematicko-fyzikální fakultě absolvoval bakalářský studijní obor Matematika a ekonomie, následně vystudoval magisterský obor Diskrétní modely a algoritmy (v diplomové práci se zabýval logikou). Nyní je doktorandem na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Pod vedením doc. Kolmana připravoval tři roky cvičení k základnímu logiky pro filosofy na FF UK.

Vyučoval nejprve v přípravných kurzech společnosti Tutor. Spolupracoval se společností Scio, založil a příležitostně moderuje diskusní fórum Přijímačky-TSP.CZ, stojí za iniciativou TSP všem!, provozuje server Řešení-TSP.CZ. Je spoluautorem tří publikací, které se týkají přípravy na testy studijních předpokladů (nakl. Fragment, nakl. Scio).

Kontakt: martin.vita@kurzy-fido.cz


Nabídka kurzů

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme náš dlouhodobě úspěšný kurz TSP MU.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

V případě zájmu alespoň 7 uchazečů připravíme kurzy TSP MU, OSP Scio nebo matematiky pro VŠE v libovolném městě ČR, kontaktujte nás na info@kurzy-fido.cz.