Změny v TSP MU v minulých letech

Jak se budou lišit testy, které na mě čekají v tomto školním roce od těch předešlých? Dají se změny v TSP MU nějak odhadnout? Mohu se na ně nějak připravit? To jsou otázky, které napadají asi každého uchazeče, který se na TSP MU chce alespoň trochu připravit.

Jaká bude přesná podoba TSP MU v následujícím přijímacím řízení vám pochopitelně neřekneme :-) , ale nabídneme vám několik podstatných postřehů.

Na otázku jak moc se bude lišit např. numerické myšlení TSP MU v roce 2015 od toho, který se psal v roce 2014 většinou odpovídáme: „zhruba tolik, o kolik se lišil rok 2014 od roku 2013 nebo rok 2013 od roku 2012″. Tím samozřejmě nechceme věc zlehčovat, ale spíše ilustrovat míru změn. Důležité je totiž mít neustále na paměti fakt, že k získání špičkového percentilu zdaleka není zapotřebí vyřešit vše: percentil 90 může získat i ten, kdo vynechá několik desítek (!) úloh – pokud měl ostatní úlohy vyřešené správně.

Hlavní změny pro rok 2015

V TSP MU v roce 2015 nebude subtest symbolické myšlení. Subtest kritické myšlení se rozšíří o úlohy v cizím jazyce (angličtina, němčina, francouzština, španělština – dle volby uchazeče). Test bude mít celkově 60 úloh, přičemž všechny subtesty – kromě kritického myšlení – budou čítat 9 úloh, kritické myšlení bude obsahovat 9 úloh v češtině, 6 v cizím jazyce.

Změny ve struktuře, obsahu a bodování TSP MU

 • Sloučení, zánik či nahrazení některých subtestů (zánik subtetestu základy vědeckého myšlení a jeho nahrazení kulturním přehledem)
 • , poslední novinkou je vynechání symbolického myšlení.

 • Obsahové změny v typech úloh: (např. subtest symbolické myšlení mezi lety 2006 a 2007, podobně v případě kritického myšlení opět mezi lety 2006 a 2007 či mezi lety 2010 a 2011)
 • Rozsah testu (nejprve dlouhou dobu 80 úloh v 8 subtestech po 10 úlohách – tak tomu bylo až do roku 2006, poté, v roce 2007 šlo o 64 úloh v 8 subtestech po 8 úlohách, od roku 2008 obsahoval TSP MU 70 úloh v 7 subtestech po 10 úlohách, čas na vypracování se rovněž měnil, poslední verze, tj. verze pro rok 2015 bude obsahovat 60 úloh na 100 min.
 • Bodování testu (od roku 2008 se za nesprávnou odpověď 0,25 b odečítá, dříve se tak nedělo – to je zapotřebí vést v patrnosti, budete-li procvičovat se staršími variantami a budete se chtít porovnat s ostatními, kteří psali tyto testy naostro)
 • Řazení jednotlivých subtestů v rámci testů (někdy se začínalo symbolickým myšlením, jindy subtestem jiným)

Změny v mezi lety 2012-2014

V posledním období v jednotlivých subtestech prakticky nedocházelo ke změnám, neobjevovaly se nové typy úloh.

Detailnější pohled na změny v roce 2012 oproti roku 2011

 • Změnilo se pořadí jednotlivých subtestů v testu.
 • V subtestu Kritické myšlení se začaly objevovat úlohy prvoplánově zaměřené na korektní interpretaci textu. V zadání se nachází (podobně jako v roce 2011, kde se jednalo o novinku) text společný pro několik následujících otázek (např. z populárně naučné literatury), v úlohách pak šlo o určování hlavní myšlenky textu či hlavní otázky, kterou si autor pokládá, otázky týkající se závěrů, které lze z textu korektně odvodit či východiska autora.
 • Subtest Verbální myšlení prakticky nedoznal změn.
 • Subtest Numerické myšlení se po stránce typů úloh a principů řešení také prakticky nelišil od předchozího ročníku.
 • V subtestu Symbolické myšlení se taktéž nevykazuje příliš významné změny. Oproti ročníkům 2010 a 2009 se přestaly objevovat jednak úlohy ve kterých se pracuje s přepisovacími pravidly a dál úlohy na definování nové symbolické funkce pomocí tabulky.
 • Subtest Prostorová představivost je v zásadě typově stejný jako v předchozím roce.
 • Subtest Analytické myšlení v roce 2012 po delší odmlce (několika ročníků – před tím naposledy do r. 2007) opět zahrnoval „lhářské úlohy“ (poctivci/padouši), byť ve výrazně jednodušší podobě než dříve. Od roku 2010 postupně narůstá podíl úloh na usuzování v predikátové logice (úsudky s větami obsahujícími kvantifikátory – všichni, každý, žádný, někdo, …). Úlohy ve výrokové logice se omezily (kromě již zmíněných lhářských úloh) na hledání ekvivalentního výroku či jednoduchou práci s pravdivostními hodnotami.
 • Subtest Kulturní přehled se typově držel ve vyjetých kolejích z předchozích let. Nenajdeme zde žádná překvapení.

Jak přistupovat ke změnám?

 • S určitou mírou změn je zapotřebí počítat, test nikdy nevypadá stejně jako v předešlém roce. Nezapomeňte ovšem, že tyto změny ovlivňují každého uchazeče, nejen vás. O tom, jak přistupovat ke změnám, když už píšete TSP MU při přijímačkách, se dozvíte na speciální stránce „10 tipů pro psaní TSP MU naostro“
 • V poslední době se množství změn mezi jednotlivými roky zmenšuje – největší meziroční změny se vyskytovaly v době, kdy s TSP MU na univerzitě začínali, tj. mezi lety 2003 a 2004, 2004 a 2005.
 • Změny dělají méně starostí těm uchazečům, kteří jsou dobře připraveni. Ti, kteří při domácím procvičování pochopili nejen řešení, ale především hlavní myšlenku (princip) celé úlohy, zpravidla se změnami nemají tak velký problém. Často se totiž v úlohách v TSP MU stává, že princip úlohy zůstane stejný, jen se změní „vnější podoba“ zadání – úloha třeba vypadá „úplně jinak“, ale základní myšlenka zůstává nezměnená.

Nabídka kurzů

Nabízíme kurzy OSP Scio, TSP MU a TSP MU pro pokročilé.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

Kurzy probíhají v Praze, Brně a Olomouci. V případě zájmu připravíme kurzy TSP MU nebo OSP Scio i na Vysočině či Jihočeském kraji.


Aktuální přípravné kurzy

TSP MU
Komplexní prezenční kurz TSP MU obsahující vše, co potřebujete k úspěšné přípravě na testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity.Více →
OSP Scio
Komplexní prezenční kurz testů OSP obsahující vše, co potřebujete k úspěšné přípravě na testy obecných studijních předpokladů základní verze pro Národní srovnávací zkoušky společnosti.Více →
TSP MU pro pokročilé
Pokračovací a rozšiřující prezenční kurz pro všechny, kteří chtějí získat v TSP MU špičkový percentil.Více →