Seznámení s TSP MU

Dozvěděli jste se, že vás v rámci přijímaček čekají testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity a nic o nich nevíte? Letmo jste si prohlédli zadání dříve použitých variant a zdá se vám, že jejich autoři spadli z Marsu…?

Na této stránce na vás čeká stručný průvodce tímto testem.

Následující charakteristika jednotlivých subtestů TSP vznikla na základě analýzy variant testů použitých v předchozích letech s důrazem na ročníky 2016 až 2020. Po obsahové stránce je TSP MU variabilní, s novým ročníkem se objevují nové typy úloh, nicméně významná část testu zůstává zachována (část „dostatečná pro získání vysokého percentilu“). Proto je při přípravě vhodné seznámit se důkladně s několika předchozími ročníky TSP MU.

Základní informace o struktuře, obsahu a hodnocení TSP MU v roce 2021

Informace budou doplněny pravděpodobně v listopadu 2020 poté, co MU zveřejní varianty použité v tomto roce a informace o nadcházejícím přijímacím řízení. Chcete-li informaci o doplnění této sekce dostat emailem, přihlašte se do našeho emailového semináře www.reseni-tsp.eu.


Nabídka kurzů

Ve školním roce 2020/2021 nabízíme kurzy TSP MU a TSP MU kombinovaný.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

V případě zájmu alespoň 7 uchazečů připravíme kurzy TSP MU nebo OSP Scio v libovolném městě ČR.