Často kladené dotazy

Hledáte marně na webu Masarykovy univerzity konkrétní informaci, která se týká TSP MU? Je možné, že tahle vaše otázka napadla již řadu lidí před vámi…

Vybrali jsme pro vás nejčastěji kladené otázky a připravili k nim stručné odpovědi. Tyto odpovědi vznikly na základě zkušeností lektorů s průběhem TSP MU. Berte však v úvahu, že směrodatné jsou ovšem oficiální pokyny MU, resp. administrátorů. Nevylučujeme, že v následujícím příijímacím řízení se odpovědi na některé otázky budou lišit.

Aktuální dotazy k TSP, ročník 2015

Má smysl procvičovat úlohy ze symbolického myšlení, když tento test v TSP MU 2015 nebude?

Spíše ano, smysl to má. Některé úlohy, resp. typy úloh se mohou objevit v jiných subtestech, zejm. analytickém či numerickém myšlení. Řada úloh, které se vyskytovaly v „rušeném“ subtestu symbolické myšlení, měla ideu, která se dá „obléci“ do zadání numerického či analytického. Kdo pochopí hlavní myšlenku, nebude překvapen, když se objeví v jiném hávu v jiném subtestu. Mimochodem, když se rušil subtest úsudky, velká část úloh jednoduše přešla do analytického myšlení.

Jak budou vypadat úlohy v cizím jazyce – v kritickém myšlení a podle čeho se připravovat?

To, jak přesně budou vypadat tyto úlohy ví pouze tvůrci testů – a ti mají smluvně zakázáno podávat jakékoliv informace či pracovat ve vzdělávacích agenturách při přípravě na tyto testy. O podobě konkrétních úloh lze v tuto chvíli jen spekulovat. Lze ovšem vycházet z toho, že subtest je zaměřen na korektní interpretaci textů, zejména těch odbornějších. Je tedy dobré tyto typy textů číst, např. na internetu – výňatky pravidel, smluv, obchodních podmínek, populárně naučné texty, zpravodajské články a snažit se precizně formulovat jejich obsah v češtině. Vhodným zdrojem úloh jsou též anglicky formulované testy typu SAT, GRE aj., jejichž ukázky jsou na internetu ke stažení.

Příprava na TSP MU

Kolik testů mám udělat, abych měl jistotu, že se dostanu?

To je záležitost do značné míry individuální. Zejména závisí na tom, jakých výsledků orientačně dosahuji v současné době a jaký percentil budu zhruba potřebovat na zvolený obor. K tomu, abych dokázal rychle a efektivně řešit subtesty, v nichž je výsledek výrazně závislý na množství procvičených úloh, je někdy zapotřebí důkladně promyslet opravdu více než desítky úloh…

Co mám dělat, když mi některý subtest (analytické myšlení, numerické myšlení, …) prostě nejde?

Nejprve je dobré si uvědomit, že není vhodné brát jednotlivé subtesty jako celek. V každém – i tom „nejnepříjemnějším“ subtestu – najde každý uchazeč alespoň nějaké úlohy, které mu jdou. Ty by se měl naučit identifikovat. Už víme z předchozích kapitol, že ke špičkovému percentilu mnohdy stačí udělat jen části jednotlivých subtestů. V některém udělá uchazeč více, v jiném méně.

Rozhodně ale nelze vyslovit soud o náročnosti nějakého subtestu na základě pár vyřešených úloh. Teprve poté, co má člověk za sebou několik stovek úloh, které důkladně prostuduje, může vyslovit odůvodněný soud ohledně konkrétních úloh.

Otázky k průběh zkoušky

Je možné po zaznamenání odpovědi do záznamového archu svoji odpověď opravit?

Ano, možné to je. Ve spodní části záznamového archu bývají vyhrazeny speciální kolonky pro opravy.

Mohu při řešení testu používat nějaké pomůcky (kalkulačku, slovník, …)?

Žádné pmůcky nejsou dovoleny. I speciální fix, kterým budete zapisovat své odpovědi do záznamového archu dostanete až na místě. Nemáte možnost ani používat svůj vlastní papír pro poznámky.

Je tedy k dispozici nějaký papír na poznámky?

Speciální ne, poznámky můžete dělat přímo do testu, na okraje zadání. Místa je na nich zpravidla dost. Na nedostatek místa pro poznámky si prakticky nikdo nestěžuje.

Mohu u sebe mít během zkoušky mobil (např. kvůli kontrole času)?

Mobil musí být ve stavu „vypnuto“, pouhé ztišení nestačí. Na lavici jej mít nesmíte. Proto doporučujeme, abyste měli s sebou vhodné náramkové hodinky.

Hlásí administrátoři v průběhu se čas?

V některých posluchárnách, kde testy probíhají, bývají nástěnné hodiny, jinde čas promítají na stěnu. Není to však pravidlem. Administrátoři hlásí zpravidla hranici pěti minut do konce – tuto informaci vám samozřejmě sdělí při zahájení zkoušky.

Je možné test absolvovat vícekrát, hlásím-li se na více oborů?

Možné to není: i když se hlásíte na více oborů, kde se TSP MU konají, absolvujete tento test pouze jednou. Jeho výsledek se vám započítá na všechny obory, kde je to relevantní.

Je možné během vypracovávání TSP MU jít na toaletu?

Není to možné. Během testování nesmíte opouštět své místo, proto doporučujeme odběhnout na WC před začátkem zkoušky.

Zůstanou nám po zkoušce zadání s našimi poznámkami?

Ne, zadání se vybírají. Několik týdnů po zkoušce je ovšem budete mít k dispozici na internetu ve své e-přihlášce ve formátu PDF, stejně tak, jako váš naskenovaný záznamový arch.

Vyhodnocení, výsledky

Do jaké míry záleží můj výsledek na skupině, ve které test píšu?

Prakticky na tom nezáleží. Každou variantu píše zhruba stejný počet uchazečů a jejich počet pro libovolnou variantu přesahuje tisícovku. To, že by se uchazeč vyskytl „ve skupině samých géniů“ je extrémně nepravděpodobné (menší než pravděpodobnost výhry první ceny ve Sportce). Konkrétní variantu píšou lidé hlásící se na různé obory.

Je lepší jít v první den zkoušek nebo naopak poslední?

Je to v podstatě jedno. Ti, kteří jdou na pozdější termíny obvykle získají informace o tom, jakou strukturu a náročnost testy mají (např. přes fórum www.prijimacky-tsp.cz), což vede k drobnému zvýšení průměrného bodového skóre, klíčové ovšem je, že všichni uchazeči jsou na tom stejně.

Je pravda, že na obor, na který se hlásí hodně lidí, jsou zapotřebí vysoké percentily?

Nemusí to být pravidlem. Je to odvislé od toho, jaká je úroveň uchazečů, kteří se na daný obor hlásí.

Jsou pro každý obor jiné percentily, jsou známy dopředu?

Z principu nemohou být známy dopředu a jsou pro jednotlivé obory různé. Poté, co proběhnou zkoušky, získá každý uchazeč svůj percentil v TSP MU a fakulty vyhlásí pro jednotlivé obory percentilové hranice pro přijetí („…na fakultě se podívají, jaké jsou percentily těch, kteří se hlásí na daný obor. Podle kapacitních možností oboru vyberou příslušný počet lidí s nejvyššími percentily).

Podívejte se do příslušné sekce na těchto stránkách.


Nabídka kurzů

Nabízíme kurzy OSP Scio, TSP MU a TSP MU pro pokročilé.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

Kurzy probíhají v Praze, Brně, Olomouci a Košicích.


Naše kurzy jsou koncipovány jako komplexní příprava, nikoliv jen jako možnost navštěvovat prezenční výuku. Není k nim tedy zapotřebí dokupovat žádné další pomůcky. Kurzy obsahují vše potřebné pro Vaši úspěšnou přípravu – dostatek materiálů i pro pozdější domácí procvičování.