10 tipů k řešení TSP MU „naostro“

…aneb o taktice řešení

1. tip pro úspěch v TSP

Před tím, než se pustíte do řešení jednotlivých úloh, si test prohlédněte a zorientujte se v něm. Pokuste se identifikovat úlohy, které se typově podobají těm, s nimiž jste se během domácí přípravy setkali. Takovými úlohami začněte. Pamatujte, že všechny úlohy jsou bodovány stejně, nicméně jejich řešení nemusí být vždy stejně časově náročné. Úlohy v testu je možné řešit v libovolném pořadí, využijte toho! Ti, kteří si práci v testu rozvrhnou s ohledem na své schopnosti a správně seřadí úlohy, dosahují výrazně lepších výsledků než ti, kteří bez přemýšlení řeší test od první úlohy.

2. tip pro úspěch v TSP

Vyplatí se postupovat ve vlnách: nejprve se zabývejte těmi, které zvládáte rychle a bezchybně, poté se přesouvat k úlohám časově náročnějším. K tomu je zapotřebí mít povědomí (získané při domácí přípravě) o tom, které úlohy umíte řešit rychle a efektivně a které nikoliv.

3. tip pro úspěch v TSP

Nenechte se znervóznit nedostatkem času – ten trápí až na velmi řídké výjimky každého uchazeče. Testy TSP jsou obvykle koncipovány tak, aby průměrný uchazeč zodpověděl správně o něco málo více než třetinu úloh. K dosažení dobrého výsledku zdaleka není zapotřebí vyřešit všechny úlohy – jde tedy o to „vynechat ty správné“.

4. tip pro úspěch v TSP

Zadání čtěte pozorně. Vyplatí se věnovat pozornost i jednotlivým nabízeným odpovědím – často se v nich skrývá nápověda, která přispěje k rychlejšímu vyřešení dané úlohy. Se stejnou pečlivostí zaznamenávejte výsledky do záznamového archu. K vyřešeným úlohám se již nevracejte.

5. tip pro úspěch v TSP

Nepřemýšlejte o ničem jiném než o úloze, kterou právě řešíte, nezabývejte se paralelně myšlenkami na to, které úlohy máte za sebou a které teprve chcete řešit. Nepozorujte ostatní uchazeče a jejich zápisové archy.

6. tip pro úspěch v TSP

Dávejte pozor, abyste se nezasekli. Žádné z úloh byste neměli věnovat „přiliš mnoho času“ – je zpravidla efektivnější takovouto úlohu opustit nedořešenou a věnovat se ostatním úlohám.

7. tip pro úspěch v TSP

U složitějších úloh se zamyslete, zda zadání opravdu rozumíte, a pokuste se promyslet, jaké metody řešení máte k dispozici. Vyberte tu nejvhodnější a teprve poté se úlohu začněte řešit. Šetřit na nepravém místě se nevyplácí: lépe je obětovat pár desítek vteřin úvaze nad zadáním, než ztratit drahocenné minuty vinou zbrkle zvoleného postupu.

8. tip pro úspěch v TSP

Co nejvíce informací si zapisujte do zadání: podtrhávejte si klíčová místa v zadání, zapisujte si hlavní body svých úvah – alespoň částečně se tak vyhnete nepozornosti. Náčrtky si dělejte velké – snáze se s nimi pracuje, neboť jsou přehlednější.

9. tip pro úspěch v TSP

Za nesprávnou odpověď se část bodu strhává. Tipovat se vyplatí pouze v případech, kdy lze některé nabízené odpovědi vyloučit.

10. tip pro úspěch v TSP

V polovině času byste měli mít za sebou alespoň čtvrtinu úloh. Zdá-li se Vám, že jste na tom výrazně hůře, projděte si orientačně úlohy, které jste ještě neřešili. Je pravděpodobné, že mezi nimi najdete úlohy, které budete umět vyřešit rychle – jimi pokračujte.


Nabídka kurzů

Ve školním roce 2020/2021 nabízíme kurzy TSP MU a TSP MU kombinovaný.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

V případě zájmu alespoň 7 uchazečů připravíme kurzy TSP MU nebo OSP Scio v libovolném městě ČR.