Zoom seminář Reseni-TSP.eu

Testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity – online seminář výhradně pro účastníky mailového semináře reseni-tsp.eu

Kurz je připraven na novou podobu TSP MU (48 úloh, online forma).

Komu je kurz určen?

Výhradně absolventům mailového semináře reseni-tsp.eu

 • uchazečům o studium na Masarykově univerzitě (s výjimkou Lékařské fakulty)
 • studentům 3. a 4. ročníků středních škol
 • studentům pomaturitního studia

Co Vám kurz přinese?

 • znalost postupů a metod řešení jednotlivých úloh z TSP MU
 • schopnost zvolit nejefektivnější a nejrychlejší postup řešení dané úlohy
 • zopakování klíčových dovedností pro řešení TSP MU těsně před přijímacími zkouškami
Výrazně se zvýší pravděpodobnost, že dosáhnete špičkového percentilu 90+.

Koncepce kurzu

 • Online videovýuka v prostředí Zoom.us

Obsah kurzu

 • analýza a řešení vybraných úloh z analytického a numerického myšlení zejm. s ohledem na ročníky 2018, 2019, 2020
 • informativní řešení vybraných úloh z verbálního a kritického myšlení (z ročníku 2020)
Způsob podání jednotlivých témat a řazení tematických celků a jednotlivých úloh vychází ze struktury TSP MU a analýzy problémových úloh z těchto testů.

Forma výuky

 • online videovýuka probíhá prostřednictvím platformy Zoom.us (pro účastníky zdarma, lze sledovat jak na běžném PC, tak na telefonu či tabletu, zapotřebí je pouze internetové připojení, které umožňuje sledování videa, mikrofon pro komunikaci s lektorem či ostatními účastníky kurzu – ten není podmínkou)

Instrukce pro přístup do platformy Zoom.us Vám přijdou současně s pozvánkou (nejpozději 30 min před akcí – postup je jednoduchý, zvládne jej i ten, kdo s počítači, telefony a tablety „moc nekamarádí“.

Rozsah kurzu a časové rozvržení výuky

4 vyučovací hodiny

 • online videovýuka: 1 setkání (středa od 17:00 do 20:10 / 4x 45 min s krátkými přestávkami)

Termíny, místa konání a objednávky

Začátek Konec Město Cena Volná místa

Cena zahrnuje

 • přístup do online videokurzů (využíváme platformy Zoom.us)
 • materiály v PDF doplňující to, co mají absolventi mailového semináře reseni-tsp.eu

Pomůže při rozhodování

 • Lektoři kurzů TSP MU mají pedagogickou praxi na MU (vedení cvičení)
 • Kurzy-Fido.cz se na oblast studijních předpokladů specializují dlouhodobě
 • lektoři se podíleli na tvorbě učebnic k TSP MU

Přihlašte se na tento kurz!


Nabídka kurzů

Ve školním roce 2020/2021 nabízíme kurzy TSP MU a TSP MU kombinovaný.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

V případě zájmu alespoň 7 uchazečů připravíme kurzy TSP MU nebo OSP Scio v libovolném městě ČR.