Zoom seminář OSP k NSZ

Test obecných studijních předpokladů k NSZ – online seminář zejména pro účastníky mailového semináře reseni-tsp.eu

Komu je kurz určen?

Zejména absolventům mailového semináře reseni-tsp.eu

 • všem, kteří se chystají na test OSP v rámci Národních srovnávacích zkoušek
 • uchazečům o studium na právnických fakultách, Fakultě sociálních studií (FSS) MU, …
 • studentům středních škol
 • studentům pomaturitního studia

Co Vám kurz přinese?

 • znalost postupů a metod řešení jednotlivých úloh z OSP Scio se zaměřením na analytický oddíl – především jeho kvantiativně/numericky laděné úlohy
 • schopnost zvolit nejefektivnější a nejrychlejší postup řešení dané úlohy
 • zopakování klíčových dovedností pro řešení OSP Scio těsně před přijímacími zkouškami
Výrazně se zvýší pravděpodobnost, že dosáhnete špičkového percentilu 90+.

Koncepce kurzu

 • Online videovýuka v prostředí Zoom.us

Obsah kurzu

 • analýza a řešení vybraných úloh z analytického oddílu – cca 20 ukázkových výkladů řešení úloh z testu Test z NSZ, březen II 2021
Způsob podání jednotlivých témat a řazení tematických celků a jednotlivých úloh vychází ze struktury testu OSP a analýzy problémových úloh z těchto testů.

Forma výuky

 • online videovýuka probíhá prostřednictvím platformy Zoom.us (pro účastníky zdarma, lze sledovat jak na běžném PC, tak na telefonu či tabletu, zapotřebí je pouze internetové připojení, které umožňuje sledování videa, mikrofon pro komunikaci s lektorem či ostatními účastníky kurzu – ten není podmínkou)

Instrukce pro přístup do platformy Zoom.us Vám přijdou současně s pozvánkou (nejpozději 30 min před akcí – postup je jednoduchý, zvládne jej i ten, kdo s počítači, telefony a tablety „moc nekamarádí“.

Rozsah kurzu a časové rozvržení výuky

4 vyučovací hodiny

 • online videovýuka: 1 setkání (pondělí od 17:00 do 20:10 / 4x 45 min s krátkými přestávkami)

Termíny, místa konání a objednávky

Začátek Konec Město Cena Volná místa

Cena zahrnuje

 • přístup do online videokurzů (využíváme platformy Zoom.us)
 • materiály v PDF: sada 77 cvičných úloh analytického oddílu připravené pro tento seminář (obdržíte během kurzu)

Pomůže při rozhodování

 • Lektoři kurzů OSP Scio mají pedagogickou praxi na MU a VŠE (vedení cvičení)
 • Kurzy-Fido.cz se na oblast studijních předpokladů specializují dlouhodobě
 • lektoři se podíleli na tvorbě učebnic k TSP MU a OSP Scio

Přihlašte se na tento kurz!


Nabídka kurzů

Ve školním roce 2020/2021 nabízíme kurzy TSP MU a TSP MU kombinovaný.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

V případě zájmu alespoň 7 uchazečů připravíme kurzy TSP MU nebo OSP Scio v libovolném městě ČR.