Kurzy-Fido.cz - přípravné kurzy na TSP MU, OSP Scio, NSZ a matematiku pro VŠE - TSP MU pro pokročiléTSP MU pro pokročilé

Testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity – TSP MU pro pokročilé (prezenční kurz)

První kurz TSP MU v ČR pro pokročilé – cesta ke špičkovému percentilu

Komu je kurz určen?

 • absolventům kurzu TSP MU
 • uchazečům, kteří se připravovali doma a většinu úloh zvládnou, ale chtějí dále pokračovat v přípravě s cílem maximálně využít svůj potenciál a dosáhnout špičkového percentilu

Co Vám kurz přinese?

 • tipy, triky a fígle využitelné v TSP MU
 • schopnost efektivně zvládnout úlohy řešitelné více způsoby – umět zvolit ten nejrychlejší
 • možnost konzultovat problematické úlohy se zkušeným lektorem
 • nadhled nad úlohami a širší znalostní zázemí než má většina uchazečů
Výrazně se zvýší pravděpodobnost, že dosáhnete špičkového percentilu 90+.

Obsah kurzu

 • obsah a struktura TSP MU z jiné stránky než se obvykle prezentují – statistiky výsledků TSP MU a jejich využití
 • systematické shrnutí znalostí potřebných k řešení úloh TSP MU a jejich opakování
 • doplnění znalostí z výrokové logiky a predikátové logiky pro analytické myšlení
 • důkladné procvičení metody rozboru případů
 • výklad pojmu funkce a operace s využitím v numerickém myšlení
 • analýza a řešení úloh z analytického a numerického myšlení – desítky ukázkově řešených úloh
 • tipy, triky a fígle při řešení úloh z analytického a numerického a symbolického myšlení – nejobsažnější část kurzu
 • kritické myšlení – typické argumentační obraty, argumentační obraty v AJ, úlohy na odvozování a kritické myšlení v AJ
 • simulace zkráceného testu TSP MU
Způsob podání jednotlivých témat a řazení tematických celků vychází ze struktury TSP MU a analýzy problémových úloh z těchto testů.

Tématické okruhy

 • analýza statistik TSP, které mohou napomoci k správnému zařazení úloh z hlediska strategie řešení
 • cvičný zahajovací test zaměřený na problematické a zajímavé úlohy, jeho vyhodnocení a ukázkové řešení
 • rekapitulace výrokové logiky, doplnění znalostí z logiky o sémantické ekvivalence a usuzovací pravidla umožňující řešit úlohy rychleji než prostřednictvím tabulek pravdivostních hodnot; aplikace na konkrétních úlohách – porovnání s tradičními způsoby řešení
 • stručné seznámení s přepisovacími systémy
 • metoda řešení rozborem případů – otázky efektivity (podle čeho úlohu rozložit na jednotlivé případy a proč?)
 • pojem funkce a operace – aneb jak získat nadhled nad úlohami z numerického myšlení
 • řešení desítek vybraných úloh demonstrujících konkrétní fígle a zjednodušení, diskuse o úlohách z kritického myšlení v anglickém jazyce
 • závěrečný cvičný test zaměřený na problémové úlohy, vyhodnocení a ukázkové řešení
 • závěrečné diskuse

Obsah jednotlivých setkání může být mírně modifikován podle zájmu a potřeb studentů.

Forma výuky

 • výklad a průběžné diskuse probíhají podobným způsobem jako semináře na VŠ, učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou
 • možnost konzultací přes Skype po předchozí domluvě

Rozsah kurzu a časové rozvržení výuky

16 vyučovacích hodin

 • blokový víkendový kurz: 2 setkání (po sobě jdoucí sobota a neděle, 11:00-18:00)

Časové schéma víkendových kurzů:

1. a 2. hodina 11:00-12:30
3. a 4. hodina 12:40-14:10
Přestávka na oběd 14:10-14:50
5. a 6. hodina 14:50-16:20
7. a 8. hodina 16:30-18:00

Termíny, místa konání a objednávky

Začátek Konec Město Cena Volná místa

Přesné místo konání kurzu Vám bude sděleno v pozvánce, kterou obdržíte týden před zahájením kurzu na emailovou adresu, kterou zadáte při objednávce. Můžete se podívat na obvyklá místa konání kurzů.

Cena zahrnuje

 • přístup na kurz
 • tištěnou sadu testů studijních předpokladů
 • další doplňkové materiály

Přečtěte si ohlasy na Kurzy-Fido.cz z předchozích let.

Pomůže při rozhodování

 • jediný kurz TSP MU pro pokročilé na trhu
 • Kurzy-Fido.cz se na oblast studijních předpokladů specializují dlouhodobě
 • lektoři se podílejí na tvorbě učebnic a e-learningu k TSP MU
 • Kurzy-Fido.cz postupují v souladu s licencí k TSP MU
 • Přihlašte se na tento kurz!


Nabídka kurzů

Nabízíme kurzy OSP Scio, TSP MU a Matematika pro VŠE a PEF ČZU.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

Kurzy probíhají v Praze, Brně a Olomouci.


Naše kurzy jsou koncipovány jako komplexní příprava, nikoliv jen jako možnost navštěvovat prezenční výuku. Není k nim tedy zapotřebí dokupovat žádné další pomůcky. Kurzy obsahují vše potřebné pro Vaši úspěšnou přípravu – dostatek materiálů i pro pozdější domácí procvičování.