Kurzy-Fido.cz - přípravné kurzy na TSP MU, OSP Scio, NSZ a matematiku pro VŠE - OSP ScioOSP Scio

Test obecných studijních předpokladů k NSZ (prezenční kurz)

Tento kurz připravuje na test OSP společnosti Scio, který je využíván v rámci Národních srovnávacích zkoušek

Komu je kurz určen?

 • všem, kteří se chystají na test OSP v rámci Národních srovnávacích zkoušek
 • uchazečům o studium na právnických fakultách, Fakultě sociálních studií (FSS) MU, …
 • studentům středních škol
 • studentům pomaturitního studia

Co Vám kurz přinese?

 • znalost postupů a metod řešení jednotlivých úloh z OSP
 • schopnost zvolit nejefektivnější a nejrychlejší postup řešení dané úlohy
 • schopnost správně rozvrhnout čas a zvolit správnou strategii při řešení testu naostro
 • jistotu při řešení testu OSP ve všech oddílech
Hlavním cílem kurzu je získání co nejvyššího percentilu v testu OSP.

Obsah kurzu

 • důkladné seznámení se strukturou a obsahem testu OSP, diskuse o volbě strategie přípravy na přijímací zkoušky a taktiky řešení testu naostro; podněty k sestavování vlastního plánu přípravy
 • informace o statistikách, které se týkají výsledků testů OSP, a jejich důsledky pro efektivní přípravu; obsahové rozdíly mezi TSP MU a OSP Scio
 • výklad a řešení úloh z logického oddílu
 • výklad a řešení úloh z verbálního oddílu
 • výklad a řešení úloh z argumentačního oddílu
 • výklad a řešení úloh z kvantitativního oddílu
 • rozbor problémových úloh
 • průběžné testy nanečisto

Tématické okruhy

 • struktura a obsah testu OSP
 • strategie přípravy a taktika řešení testu naostro
 • informace o statistikách týkajících se testu OSP
 • logický oddíl – úlohy týkající se práce s tabulkami a grafy
 • logický oddíl – úlohy typu „zebra“ (přiřazovací úlohy)
 • logický oddíl – úlohy typu postačující podmínky a analytické úvahy
 • verbální oddíl – úlohy typu doplňování slov do vět
 • verbální oddíl – úlohy typu analogie – vztahy ve dvojicích slov
 • verbální oddíl – úlohy typu práce s delšími texty
 • verbální oddíl – úlohy typu antonyma
 • argumentační oddíl – interpretace dvojic textů
 • argumentační oddíl – konzistence a koherence textu
 • argumentační oddíl – úlohy na vyvozování z krátkých textů
 • rekapitulace matematického zázemí pro kvantitativní oddíl
 • specifika úloh v kvantitativním oddílu
 • kvantitativní oddíl – úlohy na porovnávání dvou výrazů
 • kvantitativní oddíl – slovní úlohy
 • kvantitativní oddíl – úlohy na definování nové operace
 • rozbor problémových úloh
 • testy nanečisto

Obsah jednotlivých setkání může být mírně modifikován podle zájmu a potřeb studentů.

Forma výuky

 • výklad a průběžné diskuse probíhají podobným způsobem jako semináře na VŠ
 • možnost konzultací přes Skype po předchozí domluvě

Rozsah kurzu a časové rozvržení výuky

16 vyučovacích hodin

 • víkendové kurzy: 2 setkání (buď 2 po sobě jdoucí soboty, nebo 2 po sobě jdoucí neděle, 11:00-18:00) – model pozitivně hodnocený studenty, neboť nezabere příliš mnoho víkendů. Zda jde v konkrétním případě o kurz „sobotní“, nebo „nedělní“ poznáte podle dne zahájení či konce výuky.

Rozsah odpovídá našim zkušenostem při přípravě na testy OSP. Z dat o úspěšnosti absolventů jsme zjistili, že delší kurzy nepřinášejí výraznější efekt, a takto koncipovaný kurz odpovídá optimálnímu poměru „rozsah (cena) / zlepšení uchazeče“.

Časové schéma víkendových kurzů:

1. a 2. hodina 11:00-12:30
3. a 4. hodina 12:40-14:10
Přestávka na oběd 14:10-14:50
5. a 6. hodina 14:50-16:20
7. a 8. hodina 16:30-18:00

Termíny, místa konání a objednávky

Začátek Konec Město Cena Volná místa

*) Blokový kurz se koná ve dvou po sobě jdoucích dnech: pátek (13:00-20:00), sobota (11:00-18:00).

Přesné místo konání kurzu Vám bude sděleno v pozvánce, kterou obdržíte týden před zahájením kurzu na emailovou adresu, kterou zadáte při objednávce. Můžete se podívat na obvyklá místa konání kurzů.

Cena zahrnuje

 • přístup na kurz
 • tištěnou sadu testů OSP
 • další doplňkové materiály

Přečtěte si ohlasy na Kurzy-Fido.cz z předchozích let.

Pomůže při rozhodování

 • Kurzy-Fido.cz se na oblast studijních předpokladů specializují dlouhodobě
 • Kurzy-Fido.cz úzce spolupracují se společností Scio
 • lektoři se podílejí na tvorbě učebnic a e-learningu k OSP

Přihlašte se na tento kurz!


Nabídka kurzů

Nabízíme kurzy OSP Scio, TSP MU a Matematika pro VŠE a PEF ČZU.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

Kurzy probíhají v Praze, Brně a Olomouci.


Naše kurzy jsou koncipovány jako komplexní příprava, nikoliv jen jako možnost navštěvovat prezenční výuku. Není k nim tedy zapotřebí dokupovat žádné další pomůcky. Kurzy obsahují vše potřebné pro Vaši úspěšnou přípravu – dostatek materiálů i pro pozdější domácí procvičování.