Kurzy-Fido.cz - přípravné kurzy na TSP MU, OSP Scio, NSZ a matematiku pro VŠE - Matematika pro VŠE a PEF ČZUMatematika pro VŠE

Matematika pro Vysokou školu ekonomickou a PEF ČZU (prezenční kurz)

Komu je kurz určen?

 • uchazečům o studium na Vysoké škole ekonomické
  (s výjimkou NF – pro NF doporučujeme kurz OSP Scio)
 • uchazečům o studium na Provozně ekonomické fakultě ČZU
 • studentům středních škol
 • studentům pomaturitního studia

Co Vám kurz přinese?

 • detailní informace o testech z matematiky na VŠE a PEF ČZU
 • zopakování a doplnění relevantních SŠ znalostí
 • schopnost zvolit nejefektivnější a nejrychlejší postup řešení dané úlohy
 • jistotu při řešení úloh – spolu s lektory vyřešíte stovky testových úloh z předchozích přijímacích zkoušek
 • možnost konzultovat nejasné úlohy se zkušenými lektory
Hlavním cílem kurzu je zvýšení Vašich šancí na přijetí na VŠE v Praze a PEF ČZU.

Obsah kurzu

 • důkladné seznámení s obsahem a strukturou testu z matematiky na VŠE a PEF ČZU, diskuse o volbě strategie přípravy na přijímací zkoušky, podněty k sestavování vlastního plánu přípravy
 • informace o statistikách, které se týkají přijímacích zkoušek na jednotlivé fakulty VŠE a PEF ČZU a jejich důsledky pro efektivní přípravu
 • opakování a doplňování relevantních středoškolských znalostí z matematiky, které se uplatňují při řešení úloh testů z matematiky na VŠE a PEF ČZU, procvičování v testech nanečisto
 • společné řešení testových úloh a diskuse nad nimi
 • simulace testu z matematiky na VŠE
  • Obsah kurzu, výběr témat a jejich členění se opírá o detailní obsahovou analýzu přijímacích testů z matematiky na VŠE a PEF ČZU, způsob podání látky vychází z našeho mnohaletého působení v oblasti přípravných kurzů.

   Tématické okruhy

   • struktura a obsah testu z matematiky na VŠE a PEF ČZU
   • strategie a plán přípravy, statistiky, které se týkají přijímání na VŠE
   • základní množinové operace, číselné obory
   • úpravy algebraických výrazů
   • obecný pojem reálné funkce jedné reálné proměnné, vyšetřování definičního oboru a oboru hodnot dané funkce
   • lineární, kvadratické, exponenciální a logaritmické funkce, jejich základní vlastnosti
   • rovnice a nerovnice (lineární, s absolutní hodnotou, kvadratické, exponenciální a logaritmické, …)
   • rovnice a nerovnice s parametrem
   • goniometrické fuknce a vztahy mezi nimi, goniometrické rovnice a nerovnice
   • komplexní čísla
   • analytická geometrie
   • geometrie trojúhelníku
   • kombinatorika – počítání s kombinačními čísly
   • binomická věta a její aplikace
   • posloupnosti, práce s aritmetickými a geometrickými posloupnostmi
   • opakování a souhrn probrané látky
   • simulace přijímacího testu z matematiky na VŠE
   • závěrečné diskuse
   • Obsah jednotlivých setkání může být mírně modifikován podle zájmu a potřeb studentů.

    Forma výuky

    • výklad a průběžné diskuse probíhají podobným způsobem jako semináře na VŠ, učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou
    • možnost konzultací přes Skype na základě předchozí dohody

    Rozsah kurzu a časové rozvržení výuky

    32 vyučovacích hodin

    • kurzy ve všedních dnech: 8 setkání (16:00-19:10)
    • víkendové kurzy: 4 setkání (4 po sobě jdoucí neděle, 11:00-18:00) – model pozitivně hodnocený studenty, neboť nezabere příliš mnoho víkendů

    Termíny, místa konání a objednávky

    Nabídka kurzů pro školní rok 2016/2017 bude zveřejněna 6.6.2016.

    Začátek Konec Město Cena Volná místa

    Přesné místo konání kurzu Vám bude sděleno v pozvánce, kterou obdržíte týden před zahájením kurzu na emailovou adresu, kterou zadáte při objednávce. Můžete se podívat na obvyklá místa konání kurzů.

    Cena zahrnuje:

    • přístup na kurz
    • tištěnou sadu testů
    • tištěný souhrn často užívaných vzorců
    • další doplňkové materiály

    Co by vám mohlo pomoci při rozhodování

    • lektoři tohoto kurzu jsou převážně doktorandi Matematicko-fyzikální fakulty UK, Pedagogické fakulty UK či Přírodovědecké fakulty MU
    • lektoři Kurzů-Fido.cz se podílejí na tvorbě učebnic a e-learningu

    Přečtěte si ohlasy na Kurzy-Fido.cz z předchozích let.

    Přihlašte se na tento kurz!


Nabídka kurzů

Nabízíme kurzy OSP Scio, TSP MU a Matematika pro VŠE a PEF ČZU.

Podívejte se na přehled nabízených kurzů.

Kurzy probíhají v Praze, Brně a Olomouci.


Naše kurzy jsou koncipovány jako komplexní příprava, nikoliv jen jako možnost navštěvovat prezenční výuku. Není k nim tedy zapotřebí dokupovat žádné další pomůcky. Kurzy obsahují vše potřebné pro Vaši úspěšnou přípravu – dostatek materiálů i pro pozdější domácí procvičování.